"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-30

Bidrag till forskning om hur neurovetenskap kan nyttjas i skolan

NYHET Bert Jonsson, professor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap är huvudsökande i ett spännande forskningsprojekt som ska utveckla forskning kring neurovetenskap och dess applikationer i pedagogisk verksamhet.

Text: Kenneth Ekström

Vetenskapsrådet har inrättat ett bidrag som syftar att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap.

Bert Jonsson har under två år, i samarbete med Stockholms universitet, erhållit 400 000 kr  för att genomföra undersökande workshops.

Meningen med dessa workshops är att att stärka ömsesidiga relationer mellan forskare och lärare / lärare med olika disciplinbakgrunder (utbildning, psykologi, neurovetenskap) som är intresserade av det framväxande området pedagogisk neurovetenskap och att etablera samarbete mellan dessa forskare / pedagoger. Detta kommer rent konkret att ske via en serie utforskande och tematiskt organiserade workshops som omfattar tre perspektiv.

  1. Identifiera bevis från pedagogisk neurovetenskap som kan vara tillämpliga i svenska pedagogiska miljöer
  2. Identifiera pedagogiska och pedagogiska metoder forskningsfrågor som kan undersökas ur neurovetenskap, pedagogisk psykologi och pedagogiska perspektiv och
  3. Integrera den tidigare och därmed sikta för tvärvetenskapliga forskningsapplikationer och stärka och bredda ett etablerat nätverk.

 

Övriga medverkande i projektet är

 

Hillevi Lenz Taguchi, Professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.


Carola Wiklund-Hörnqvist, Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Håkan Fischer, professor vid Psykologiska institutionen Stockholms universitet