"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-28

Bidrag till idrottsforskning

NYHET Inger Eliasson och Tor Söderström, forskare vid Pedagogiska institutionen, har beviljats forskningsbidrag från Centrum för idrottsforskning vid årets tilldelning.

Syftet med Inger Eliassons studie "To be a 'coach parent' and a 'coach child' in sport in the light of changing childrearing discourses" är att studera vad det innebär att vara “föräldratränare” och “tränarbarn” inom barn- och ungdomsidrotten samt hur vanligt förekommandet det är. Trots att det finns så många föräldrar som är ideella ledare inom idrotten finns mycket lite kunskap om de utmaningar och fördelar som denna relation innebär för såväl barnen, ledarna och övriga föräldrar. Hur påverkar detta relationerna i idrottstriangeln och vilka strategier finns för att hantera de svårigheter som eventuellt uppstår på grund av denna familjerelation är något som studien ska svara på.Tor Söderström har beviljats forskningsbidrag i syfte att beskriva och analysera hur implementeringen av Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU) organiserats och genomförts på distrikts- och föreningsnivå. Vidare är syftet att studera vilka konsekvenser implementeringen har fått för föreningsverksamheten där modellen tillämpas samt hur kön tar sig uttryck i en organisationsförändring där individens tillväxt och mognad sätts i fokus. Målsättningen med SIU-modellen ar att skapa bättre utvecklingsmöjligheter for alla innebandyspelare oavsett ålder, kön, ambitionsnivå och födelseår.Projektets betoning på policyimplementering inom idrott och hur den står i relation till distriktsförbunds och föreningars verksamhet kommer att ge viktiga kunskapsbidrag avseende förändringsmodeller inom idrotten både i syfte att motverka det faktum att allt färre barn och ungdomar föreningsidrottar men också for att utveckla bredd och elitverksamhet på seniornivå.
Även Peter Hassmén och Jonny Hjelm, från Umeå universitet, har beviljats forskningsbidrag inom området Hum/Sam.

Läs mer om Centrum för idrottsvetenskaps forskningsbidrag