"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-14

Bidrag till universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet

NYHET Gunnar Lindström, Carl-Arne Nyström och Anders Bek, från Pedagogiska institutionen, var med och bidrog med presentationer, när UPC arrangerade den elfte universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet.

Universitetspedagogiskt centrum (UPC) genomförde den 11:e universitetspedagogiska konferensen vid Umeå universitet, 13-14 mars, med temat: "Ett universitet i tiden". Pedagogiska institutionen var representerad med ett flertal bidrag. Anders Bek hade en presentation med titeln "Dramatiken i praktiken: träning i kroppsspråk och röstanvändning", där han framförde behovet av att man bör satsa betydligt mer på att inkludera praktisk träning i muntlig framställning inom olika utbildningar. Carl-Arne Nyström presenterade sin studie "Bedömning i teori och praktik - en studie av tre kurser vid lärarutbildningen i Umeå". Carl-Arne problematiserade bedömning av VFU-kurser och efterlyste bättre bedömningsmodeller där centrala frågeställningar om vad som bedöms, vem som genomför bedömningen och hur bedömningen genomförs, lyftes fram och diskuterades.
Avslutningsvis presenterade Gunnar Lindström sin studie "Utbildningsvetenskaplig kärna - lärares gemensamma och professionella kunskapsbas? En jämförande analys av kunskapsmålen vid tre lärosäten." Gunnars resultat visar att det är tveksamt om den utbildningsvetenskapliga kärnan är en gemensam, professionell och identitetsskapande kunskapsbas för lärarstudenter, oberoende av lärosäte.