"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-24

Biennalföreläsningar sänds i Kunskapskanalen

NYHET Den 1, 7 och 8 mars sänder UR Samtiden i Kunskapskanalen föreläsningar från Matematikbiennalen, som hölls på Umeå universitet i slutet av januari. Temat för föreläsningarna har man kallat Matematik i kubik.

Matematikbiennalen är Sveriges största mötesplats för att diskutera och lära sig mer om det senaste inom matematik och matematiklärande. På plats fanns lärare – från förskola till högskola – skolledare, lärarutbildare, forskare och utställare.

Föreläsningarna sänds även på webben www.urplay.se efter nedanstående sändningstider.

Torsdag 1 mars

16.00-17.00 Undervisning som gör skillnad
Vad är egentligen minus? Det finns två olika sätt att se på subtraktion bland forskarna, säger Kerstin Larsson, lärarutbildare och forskare i matematikdidaktik vid Stockholms universitet. Hon resonerar kring dessa olika sätt att se på minustecknet, och hur man som lärare och förälder kan behöva förhålla sig till det.

17.00-18.00: Bedömning av matematiska förmågor
Lärarens bedömning av elevens matematiska förmåga är det som avgör betygen. Därför är det viktigt att eleverna får testa detta också innan det blir prov, säger Per Berggren, mattelärare för årskurs 5-9 på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. De långsiktiga målen i LGR 11 spelar stor roll i den nya kursplanen för matematik, säger Maria Lindroth, som är mattelärare, författare och lärarfortbildare, och diskuterar kopplingen till kunskapsmålen.

18.00-19.00 Att bedöma problemlösning i matematik
Vi mattelärare använder ordet problem för ofta, säger Eva Taflin, forskare i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Vad innebär algebra och aritmetik, och vad innebär det att kunna matematik? Självförtroende och matematik hänger ihop, säger Eva Taflin. Matematik och estetik likaså.

Onsdag 7 mars

16.15-17.00 Behåll katedern i mattesalen
Vi måste ta hand om undervisningen. Det kan inte vara meningen att eleverna ska sitta tysta och arbeta själva, säger Ulla Öberg, lärarutbildare och mattelärare. Hon menar att katederundervisning måste bygga på lärarens närvaro.

17.00-18.05 Praktiska experiment i matte och NO
Om hur man i klassrummet och i förskolan kan göra fysiken och matematiken levande, genom att locka fram en nyfikenhet hos eleverna. Hans Persson, didaktikforskare i matte och naturvetenskap vid Stockholms universitet, som fått Kunskapspriset för sina insatser, berättar på Matematikbiennalen hur man som lärare kan jobba med vardagsnära experiment tillsammans med barnen.

18.05-19.00 Begreppsbubblor - en arbetsmetod
Begreppsbubblor är ett annorlunda sätt att arbeta med matematiken som fungerar väldigt bra, säger Karin Andrén, klasslärare på Skarpnäcksskolan och dessutom lärarcoach och didaktikforskare. Tillsammans med Matilda Östman, lärare i matte och NO för årskurs 1-7, Eiraskolan i Stockholm, talar hon om hur de provat sig fram för att naturligt integrera begreppsbubblorna i matteundervisningen.

Torsdag 8 mars

17.05-18.00 Intensivundervisning i matematik
I Sundbyberg satsar kommunen hårt på att lyfta de elever som har svårt för matematik. Anna Pilebro Bryngelsson, matematiklärare på Ängskolans högstadium i Sundbyberg och Kristina Skogsberg, matematiklärare på Ängskolans högstadium i Sundbyberg berättar om undervisningen som bygger på forskning och följer fyra faser.

18.00-19.00 En lärare + en elev = Intensivmatte Det är skolans uppgift att ge alla elever möjlighet till optimalt kunnande när det gäller matematik, Det finns ibland svårigheter, men de kan förebyggas inom arbetet i klassen. Det säger Görel Sterner, projektledare för Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet. Intensivundervisningen är en del av en helhet, säger
hon.

Se programtablå för eventuella ändringar

Redaktör: Eva Stoianov