"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-11

Bildårar är inte alltid av ondo

NYHET Få saker är så frustrerande som att behöva sitta timmar i bilköer på väg hem från jobbet. Men skyll inte bara på personen som du hytter med näven åt. Fysiker vid Umeå universitet visar att risken för trafikstockning kan minska om en del av trafikanterna tummar på reglerna.

De forskar på grundprinciperna för trängsel, om varför och hur det uppstår trafikstockningar och vad det går att göra för att minska risken för dem. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften "Physical Review E".– Våra resultat är ganska oväntade eftersom vi i allmänhet tror att det är regelbrytarna som är problemet, säger Seung Ki Baek, postdoktor vid Umeå universitet, som ledde arbetet.
– Även om vi studerat en väldigt förenklad bild av verkligheten lär det oss mycket om de generella principerna för trafikflöden och trängsel, fortsätter han.

Forskarna upptäckte fenomenet när de med hjälp av förenklade datorsimuleringar studerade hur människor förflyttar sig i en trafiksituation. I simuleringen rör sig objekten åt var sitt håll på en bred gata, ungefär som på ett schackbord. Precis som riktiga människor på en gågata har varje objekt en viss sannolikhet att stanna, som när man böjer sig ner för att knyta skosnörena eller ser något intressant i ett skyltfönster. Den enda trafikregel i denna förenklade situation är att två mötande objekt måste svänga åt höger för att undvika en krock.

Om man låter alla objekt starta från en slumpmässig plats på vägen och sedan sätter igång trafiken finns det en viss risk för trafikstockningar på grund av att objekten blockerar och stänger inne varandra. Forskarna undersökte sedan hur denna risk ändrades om man lät en viss procent av trafikanterna ignorera trafikregeln och väja åt ett slumpmässigt håll vid risk för krock. Överraskande nog visade det sig att risken för trafikstockning var som minst om runt 40 procent av trafikanterna var regelbrytare.

Fysikerna får medhåll från andra forskare. Professor Morris Flynn, en expert på biltrafik vid Alberta universitet, poängterar till exempel att den som bryter mot hastighetsbegränsningen för att köra om ett långsamtgående fordon minskar risken för långa bilköer.

Forskarna är dock noga med att poängtera att man från detta inte kan sluta sig till att man kan strunta i trafikreglerna när man kör bil.
– Det är viktigt att komma ihåg att när det gäller biltrafik kan brott mot trafikreglerna leda till allvarliga krockar med stora skador och trafikförseningar som följd, säger Sebastian Bernhardsson, en av forskarna i projektet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Seung Ki BaekTelefon: 090-786 77 60
E-post:garuda@tp.umu.se
www.physics.umu.se/om-institutionen/personal/seung-ki-baek

Sebastian BernhardssonTelefon: 090-786 77 60, 070-2331575
E-post: sebastian.bernhardsson@tp.umu.se
www.tp.umu.se/~sebbeb

Redaktör: Karin Wikman