"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-28

Bildmuseet: Amy Franceschini – Nearest Nature

NYHET Konstnären/designern Amy Franceschini (USA) intresserar sig för frågor om hållbara miljöer och konflikten mellan människa och natur. På Bildmuseet genomför hon Nearest Nature, en workshop och utställning om språkets betydelse för hur vi förstår naturen.

Workshop för umeåbornaLördag 30 aug och söndag 31 aug Pressvisning fredag 5 sept kl 10
Vernissage lördag 6 sept kl 11-13

Amy Franceschinis arbete tar sig uttryck i installationer, sociala aktioner och publikationer. 1995 bildade hon tidningen Atlas och organisationen Futurefarmers med visionen att sammanföra yrkesverksamma från olika ämnesområden till multidisciplinära samarbeten. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete undervisar hon på San Francisco Art Institute, California College of the Art, Stanford University och University of San Francisco.

På Bildmuseet genomför Amy Franceschini Nearest Nature, en workshop och en utställning. Nearest Nature handlar om språkets betydelse i hur vi förstår och benämner naturen. Amy Franceschini tar sin utgångspunkt i Carl von Linnés kartläggning och systematisering av arter för att uppmana till en diskussion kring hur vi kategoriserar vår miljö. Vilken social och kulturell värdegrund bär de redan namngivna växtarterna på i Linnés växtflora? Carl von Linné betraktas som grundaren av taxonomi. Han skapade vetenskapliga kriterier för namngivning av växtarter. Samtidigt var ej egna värderingar frånvarande då han t.ex. namngav organismer med hjälp av mytologiska gestalter som Andromeda.

I sin workshop, lördag den 30.8 respektive söndag den 31.8, bjuder konstnären in allmänheten att medverka i arbetet med att skapa en alternativ klassificering av växtarter. En klassificering som grundar sig på deltagarnas individuella och sociala referenser. Tillsammans med botanisten Stefan Ericsson, Umeå universitet, vill Amy Franceshini gå i Linnés fotspår och kartlägga växter på Gammila för att sedan teckna av dem och döpa om dem och skapa en ny databas. Det blir en heldag med spännande diskussioner med pauser för mat och reflektion i det gröna. Anmälan till workshopen görs på telefon 090-786 52 27. Resultatet från workshopen Nearest Nature presenteras sedan i en utställning på Bildmuseet som visas tom 21.9.

Curator för projektet Nearest Nature är Veronica Wiman. Nearest Nature ingår i Urban Concerns, Bildmuseets pågende samarbete med Johannesburg Art Gallery. Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership. Programmet som är en bilateral fond för kulturprojekt, administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Läs mer på Bildmuseets webbplats.

För mer information

Katarina Pierre, intendent
katarina.pierre@bildmuseet.umu.se
090-786 96 32

Redaktör: Helena Vejbrink