"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-03

Bildmuseet: Mella Jaarsma gestaltar Urban Concerns

NYHET Bildmuseet fortsätter samarbetet med Johannesburg Art Gallery i det gemensamma projektet Urban Concerns. På söndag öppnar en utställning med den holländsk-indonesiska konstnären Mella Jaarsma som utforskar frågor om kulturella identiteter.

Utställningen pågår 9 mars–13 april 2008. Stadsrummets förändring och utveckling, invånarnas upplevelse av sin stad och deras tankar kring det offentliga rummet är några av de ämnen som diskuteras inom ramen för projektet Urban Concerns.

De två inbjudna curatorerna Michelle Harris, Sydafrika och Veronica Wiman, Sverige har tillsammans arbetat fram ett program på som genomförs på Bildmuseet under 2008.

Nästa del i Urban Concerns är en utställning med konstnären Mella Jaarsma. Hon visar två verk, Refugee Only (2005) och Asal (2003, som båda tar sin utgångspunkt i människors mobilitet och de föränderliga identiteter som det skapar.

Mella Jaarsma arbetar ofta med kläder som symbolisk och fysisk form, och använder kulturellt laddade material som camouflagetyg, djurskinn och horn. Genom att leka med förutfattade idéer om kulturella normer och gränser försöker hon öppna för dialog.

Installationen Refugee Only ser ut som ett klädesplagg men har samtidigt formen av ett skyddsrum. Skyddsrummet som har konstruerats för vardagsbruk tillhandahåller det nödvändigaste: förband och mat. Denna militärtygsklädnad refererar tillsammans med en serie fotografier av ett kultiverat landskap till migrationens närvaro i vår vardag, till det faktum att alla måste vara beredda på att bli flyktingar.

”Asal dari mana?” är indonesiska och betyder ”var kommer du ifrån?” Asal som också betyder autenticitet är titeln på Jaarsmas andra installation som ifrågasätter förståelsen av autenticitet. Verket, som bygger på olika kulturella influenser, behandlar komplexiteten i våra identiteter och dess instabila ursprung.

Projektet Urban Concerns genomförs inom ramen för Swedish-South African Culture Partnership Programmet, en bilateral fond för kulturprojekt som administreras av Statens Kulturråd i Sverige och Department of Arts and Culture i Sydafrika.

Välkommen till vernissage söndag den 9 mars kl 14.00 då curator Veronica Wiman presenterar utställningen.

Mer information

Intendent Riikka Anttila, 090-786 93 53
riikka.anttila@bildmuseet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink