"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-15

Bio4Energy byter föreståndare

NYHET Forskningsmiljön Bio4Energy får en ny föreståndare. Dan Boström, professor i teknisk oorganisk kemi, tar över efter Stellan Marklund, professor i miljökemi, som förestått forskningsmiljön sedan dess start år 2010. Båda är anställda vid Umeå universitet, ledande partner i Bio4Energy. Överlämningen sker vid en konferens i Skellefteå i dag.

Text: Anna Strom

– Bio4Energy är ganska etablerat nu så jag kommer att ha en god grund att stå på. Det finns många samarbeten och en väl uttänkt och genomarbetad strategi för nästa programperiod. Min insats blir att få till stånd ytterligare disciplinöverskridande samarbeten. Jag tror att det finns en stor potential i just detta. Vi ska jobba mycket med att träffas och mötas, och skapa miljöer där vi kan få till stånd tvärvetenskaplig forskning, säger Dan Boström som varit aktiv i Bio4Energy med miljörelaterade forskningsfrågor sedan starten.

Den av medarbetarna omtyckte Stellan Marklund, som går i pension efter att med fast hand och stor erfarenhet lett forskningsmiljön under sju år, stödjer tillsättningen.

Bildtext: Dan Boström och Stellan Marklund. Foto: Anna Strom

 

- Det känns väldigt bra! Dan är kompetent och kommer att utveckla det här på ett jättebra sätt. Han har kontakter vid alla tre universiteten som ingår i forskningsmiljön och är dessutom väldigt uppskattad av kollegorna, säger Stellan Marklund.

Dan Boström började sin 30-åriga professionella bana som grundforskare inom strukturkemi och reaktioner vid höga temperaturer, termodynamik. De senaste 15 åren har han arbetat med energiomvandling av framför allt biomassa vid TEC-Lab vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Han har under den tiden även handlett yngre forskare och haft budgetansvar för forskarna i sin grupp. Sedan 2015 leder han forskningsplattformen Bio4Energy Miljö- och näringsämnen.

Vad har ni hittills åstadkommit genom att skapa och driva Bio4Energy?

– Förutom den högsklassiga forskningen så är det nog samarbeten mellan universiteten och även mellan forskargrupper inom universiteten. Bio4Energy har ju haft som målsättning att just skapa gränsöverskridande forskning, och det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med, säger Stellan Marklund.

Överlämningen av föreståndarskapet sker vid en kickoff för Bio4Energy:s andra programperiod i Skellefteå på måndag 15 februari.

 

Om Bio4Energy:

Bio4Energy är en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

http://www.bio4energy.se

 

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Dan Boström
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 45