"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-18

Bio4Energy startar forskarskola med fokus på nätverkande

NYHET Startskottet för Bio4Energy forskarskola går på tisdag. Den 19-20 mars håller man den första programkonferensen i Skellefteå för ett trettiotal doktorander. Chalmersprofessorn Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten och Jan Lagerström från branschorganisationen Skogsindustrierna är inbjudna talare.

Tack vare ett femårigt forskningsanslag från den svenska regeringen så har Bio4Energy kunnat byggas upp till en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi, innefattande Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk. En forskarskola för doktorander fyller nu en lucka i utbildningssystemet inom bioenergiområdet.

Det handlar om att sammanföra doktorander med bakgrund inom kemi, biologi, fysik, ekonomi och systemtekniska studier med varandra och med industrin. De ska ges den senaste tekniska kunskapen, utbildning i entreprenörskap, samt kunskap om hållbara energi- och bioraffinaderisystem. Den första kursen förläggs helt till Bio4Energy:s tre industrinoder i Örnsköldsvik, Piteå och Umeå. Härmed får studenterna inte bara möjlighet att utvidga sina akademiska nätverk, utan även att få direktkontakt med företag inom skogs-, bioenergi och bioraffinaderibranschen.

– Bioraffinaderi är ingen etablerad industri. Vi utbildar både studenter och forskare som ska finnas med i omställningen och förverkliga industrin. Liksom i ett oljeraffinaderi ingår flera komponenter i processen. De olika disciplinerna behöver mötas för att kunna integrera dessa, säger Ulrika Rova, koordinator för forskarskolan och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

För att markera inriktningen på den spännande process som nu tar sin början, kommer Tomas Kåberger till programkonferensen för att dela med sig av sina kunskaper om vad som kännetecknar ett framgångsrikt energisystem – i Sverige och internationellt. Förutom sitt professorskap är han ordförande i Japan Renewable Energy Foundation, en organisation som skall sätta snurr på utnyttjandet av förnybara energikällor i Japan.

Jan Lagerström kommer att tala om vad den svenska skogsindustrin behöver i form av forskning och utveckling och framtida förmågor som inte bara klarar att göra jobben men också forma och skapa framtidens industri. Den ska ju inte bara vara innovativ, effektiv och ekonomiskt lönsam, utan även miljömässigt hållbar.

Forskarskolans första omgång motsvarar 15 högskolepoäng och innefattar konferensen samt två kurser. Den är öppen för Bio4Energy:s doktorander.

– Vi kommer att ge de här kurserna med kontinuitet, även om det inte är bestämt om de ska gå varje eller vartannat år. Nu fokuserar vi på doktoranderna i Bio4Energy. Vi får se om vi tror att det finns fördelar med att utöka samarbetet med andra forskarskolor och andra universitet, säger Ulrika Rova.

Press och media är varmt välkomna att delta.

Text: Anna Strom

För mer information, kontakta gärna:

Stina Jansson, Bitr. universitetslektor i Bio4Energy vid Umeå universitet Telefon:070-656 72 17
E-post: stina.jansson@chem.umu.se

Ulrika Rova, Koordinator för Bio4Energy:s forskarskola vid Luleå tekniska universitet Telefon: 0920-49 13 15
E-post: ulrika.rova@chem.umu.se
Bio4Energys hemsida - på engelska

Redaktör: Ingrid Söderbergh