"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-22

Bio4Energy:s forskarskola öppnas för doktorander i bioraffinaderiteknik vid andra lärosäten

NYHET Bio4Energy:s forskarskola för doktorander som studerar olika aspekter av bioraffinaderi – framtagandet av biodrivmedel, ”gröna” kemikalier och förnybar energi – kommer att öppnas för studenter vid andra lärosäten än dem som ingår i den egna forskningsmiljön.

Detta står klart efter det att forskarskolans första kurs, Biorefinery Pilot Research, avslutats och utvärderats av studenter, lärare och deltagande aktörer vid Norrlandskustens pilotanläggningar där teknik för framställning av biobränslen testas som ett steg på vägen mot industriell produktion.

– Eftersom senaste kursen blev väl mottagen både av studenterna och industrin kan vi tänka oss att låta minst två studenter som inte ingår i Bio4Energy delta. Vi erbjuder två unika kurser som belyser verksamheten vid våra pilotanläggningar. Förutom tekniker för bioraffinering ingår systemanalys i kurs två, System Perspective on Bioresources, säger forskarskolans koordinator Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Öppnandet av forskarskolan är ett viktigt steg i det uppdrag som Bio4Energy har: Att som strategisk forskningsmiljö utsedd av regeringen ta ett nationellt ansvar för utbildningen av morgondagens forskare och industrimedarbetare som kommer att utveckla svensk bioraffinaderiteknik till fullskalig industriell verksamhet.

Umeå universitets vicerektor Marianne Sommarin, Bio4Energy:s styrelseordförande, anser att satsningen är viktig.

– Förutom de nya kunskaper kurserna ger så vidgas doktorandernas personnätverk och de får kännedom om vilka specialiteter som finns i industrin och vid andra lärosäten. Detta kan inspirera till framtida utbyten och samarbeten. En återkommande synpunkt från doktorander som deltagit i forskarskolor under sin utbildning är just att de vetenskapliga nätverk man etablerat blivit oerhört värdefulla.

Bio4Energy är en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi, innefattande Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk. År 2012 startade en forskarskola för doktorander.

Text: Anna Strom

Redaktör: Ingrid Söderbergh