"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-12

Biobanksdata från Umeå bidrog till fynd av misstänka reumatismgener

NYHET I tidskriften Nature Genetics redovisas nu 14 nya områden med gener som misstänks vara kopplade till reumatism. Bakom resultaten ligger bl.a. data från Medicinska biobanken och Umeå universitet.

I den största genetiska analysen hittills av patienter med reumatisk artrit (RA) ingår data från 11 475 patienter med reumatoid artrit (RA) från Europa och Nordamerika som har jämförts med 15 870 kontrollpersoner. Resultaten är 14 nya misstänkta genomområden (loci) i arvsmassan, vilket innebär att totalt 46 områden idag har kunnat identifieras som relaterade till sjukdomen.

Bland författarna till studien finns professor Solbritt Rantapää-Dahlqvist och förste forskningsingenjör Lisbeth Ärlestig vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, Umeå universitet. De har deltagit genom att analysera prover från 852 patienter med tidig reumatoid artrit från Norra sjukvårdsregionen, alltså de fyra nordligaste svenska länen, och prover från 963 matchade kontrollpersoner från Medicinska biobanken. De genetiska analyserna genomfördes vid genotypningsplattformen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten visar också att individer med antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA) har en annan genetisk anknytning än individer som saknar ACPA.

För mer information, kontakta gärnaprofessor, överläkare Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, tel 090-785 17 29
e-post solbritt.rantapaa.dahlqvist@medicin.umu.se

Referens

J Worthington et. al. High-density genetic mapping identifies new susceptibility loci for rheumatoid arthritisNature Genetics Advance Online Publication (AOP) Nov. 11 2012DOI 10.1038/ng.2462
Artikellänk