"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-28

Biofysikpris till ung kemist

NYHET Magnus Wolf-Watz, docent och forskningsledare vid kemiska institutionen, har i hård konkurrens tilldelats Hugo Theorells pris i biofysik 2011.

Magnus Wolf-Watz hedrades i samband med att Svenska föreningen för biokemi och molekylärbiologi hade sitt årliga möte i Tällberg, 18-21 september. Vid mötet bestämdes att föreningen ska sammanslås med Svenska föreningen för biofysik under det nya namnet Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM). Samtidigt valdes Magnus Wolf-Watz in i SFBBM:s nya styrelse.

Priskommitténs tilldelade Magnus Wolf-Watz en prissumma på 25 000 kr “...för hans nyskapande forskning kring funktionella strukturomvandlingar i proteiner. ”
Priset är ett stort nationellt erkännande för kvaliteten, kreativiteten och betydelsen av Magnus Wolf-Watz’ forskning.

Tillsammans med kollegor forskar Magnus-Wolf-Watz på mekanismer som styr dynamiken hos proteiners tredimensionella struktur och deras växelverkan med små molekyler. Forskarna är experter inom kärnmagnetisk resonans (NMR), en metod som tillåter studier av proteiner i lösning. NMR-undersökningar kombinerat med studier av funktion och ”protein engineering” ger ny insikt i proteiners grundläggande funktionella egenskaper.

Umeå universitet satsar med stöd av Kempestiftelserna på NMR och en mycket kraftfull NMR-spektrometer (850 MHz) införskaffas nu vilket innebär att Kemiska Biologisk Centrum vid Umeå universitetet kommer att ha tillgång till det modernaste NMR-centret i Norden.

– Satsningen kommer att öppna nya spännande möjligheter för oss, säger Magnus Wolf-Watz.

Hugo Theorell (född 1903 i Linköping) var en av pionjärerna inom den internationella biofysikaliska forskningen. Theorell fick Nobelpriset för fysiologi eller medicin 1955 för sitt grundläggande arbete rörande oxiderande enzymer. Priset delas ut till minne av Theorell (som dog 1982) till en framgångsrik ung forskare (under 40 år) verksam inom biofysik. Tidigare pristagare är: Torleif Härd, 1992 Peter Brzezinski, 1998 Sara Linse, 2001
Oleg Antzutkin, 2004

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Wolf-Watz Telefon: 090-786 76 90
E-post: magnus.wolf-watz@chem.umu.se

Text: Eva-Maria Diehl

Redaktör: Ingrid Söderbergh