"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-01

Biologstudenter vann första pris i forskningstävling

NYHET Biologistudenterna Oskar Lövbom och Hampus Jarhede från Umeå universitet har sedan i våras studerat hur man kan skapa lämpliga boplatser för vildbin i kalkstenstäkter. De har nu fått första pris i den regionala delen av Cementa och moderbolaget Heidelberg Cements forskningstävling Quarry Life Award, och en vinstsumma på 5 000 euro, för sitt arbete.

Många för människan livsviktiga grödor är direkt beroende av bins och andra insekters pollinering. Pollineringen är hotad eftersom antalet pollinerande insekter har minskat drastiskt. Några av naturens viktigaste pollinerare är vildbin. I takt med att mänskliga och industriella aktiviteter tar mer plats både i samhället och i naturen så minskar antalet naturliga boplatser, så kallade habitat, för vildbin.

Oskar Lövbom och Hampus Jarhede har studerat hur man kan skapa lämpliga boplatser för vildbin i kalkstenstäkter. De har också omsatt sitt arbete i praktiken för att visa att täktmiljöer där man bryter kalksten kan vara gynnsamma boplatser för en stor variation av vildbin.

Arbetet som genomfördes vid cementtillverkaren Cementas anläggning i Slite på Gotland, har resulterat i ett antal globala såväl som lokalt anpassade riktlinjer för hur boplatser för vildbin bör utformas och vilka andra åtgärder som kan utföras för att uppnå bästa effekt – riktlinjer som kan användas även vid andra täkter.

"Riktlinjerna är relevanta, tydligt presenterade och överförbara till andra täkter, även under driftfasen. Projektet bidrar till värdefulla förbättringar av nyckelaspekter inom biologisk mångfald och täktverksamhet" lyder tävlingsjuryns utlåtande.

- Roligast med projektet har varit att få omsätta och testa våra teoretiska kunskaper i praktiken, följa upp resultat och lära oss mer utifrån det, säger Oskar Lövbom och Hampus Jarhede.

Läs mer om priset och studenternas arbete

 

https://www.cementa.se/sv/vinnare-Quarry-life-award-2018