"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-28

Biomarkörer leder till individuellt mest effektiva prostatacancerbehandlingen

NYHET Spår i blodet av tumörutsöndrade biomarkörer skulle kunna användas för att identifiera vilka patienter med svår kastrationsresistent prostatacancer som skulle gynnas av nya målsökande behandlingar. Forskningen vid Umeå universitet syftar till att utveckla en metod för individanpassad och skräddarsydd cancerbehandling beroende på vilken behandlingsform som skulle vara mest effektiv. Detta enligt en artikel i The Prostate.

Sjukvården har genom åren generellt gett samma behandling till stora patientgrupper eftersom den haft en god effekt på majoriteten. Men cancervårdens tillgängliga möjligheter ändras nu i takt med att allt fler typer av behandlingar utvecklas. Idag finns målsökande behandlingar som dels kan vara väldigt effektiva för en (ofta) liten subgrupp av patienter men samtidigt bidrar med en starkt ökad ekonomisk belastning för sjukvårdssystemet. Ett sätt för cancervården att effektivisera användandet av målsökande behandlingar är att identifiera vilka patienter som kommer att gynnas av behandlingen innan den sätts in och på så sätt dirigera behandlingen på individnivå.

I ett samarbete mellan institutionerna och enheterna för Strålningsvetenskaper och Onkologi samt Medicinska biovetenskaper och Patologi har en forskargrupp undersökt hur blodbaserade metoder kan användas för att genom biomarkörer följa och förutse hur patienter kommer att svara på olika prostatacancerbehandlingar. Forskarna har identifierat tre olika biomarkörer, så kallade genprodukter, vars existens skulle kunna användas för särskilja vilka patienter som med stor sannolikhet kommer att svara positivt på målsökande behandling och vilka patienter där behandlingen förmodligen kommer att ha minimal effekt.

– Att kunna utskilja behandlingsresponsen innan man startar en ny behandling är ett viktigt steg framåt som gör det möjligt att individanpassa och skräddarsy målsökandebehandling av patienter, säger Jonas Nilsson, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet och sisteförfattare av artikeln.

Ett test med goda förutsättningar att kunna inkluderas i kliniskt rutinarbete

I den aktuella studien, som är en av de första i sitt slag, undersökte forskarna om tumörutsöndrade biomarkörer återfanns i trombocyter hos totalt 50 patienter med prostatacancer och om dessa biomarkörer kunde användas för att förutse behandlingsrespons. Att isolera trombocyterna är något som görs inom kliniskt rutinarbete, vilket ger goda förutsättningar för vidareutveckling av behandlingsprediktiva tester med trombocyter som biomarkörkälla, i så kallade vätskebiopsier.

Förhoppningen är att forskningresultaten ska göra det möjligt att fördela behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), baserat på blodbaserade biomarkörer. CRPC är ett svårbehandlat sjukdomstillstånd med hög dödlighet där patienten inte längre svarar på hormonterapi.

Jonas Nilsson

– Vi är hoppfulla över de här resultaten och håller just nu på att expandera studien och validera resultaten i en större patientgrupp, säger Jonas Nilsson.

Länk till artikeln i The Prostate

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Nilsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitetTelefon: 090-785 8561
E-post: jonas.a.nilsson@umu.se

Om publiceringen:

The Prostate, artikel: Platelets harbor prostate cancer biomarkers and the ability to predict therapeutic response to abiraterone in castration resistant patients. Författare: Lee-Ann Tjon-Kon-Fat, Marie Lundholm, Mona Schröder, Thomas Wurdinger, Camilla Thellenberg-Karlsson, Anders Widmark, Pernilla Wikström, och Jonas Nilsson. DOI: 10.1002/pros.23443.

Redaktör: Daniel Harju