"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-24

Bioresursteknik – nytt civilingenjörsprogram med blick mot framtiden

NYHET Hösten 2013 startar ett nytt civilingenjörsprogram vid Umeå universitet – i bioresursteknik. Med tydlig blick på framtiden utbildar det en ny slags civilingenjörer som behärskar metoder för att utveckla nya biobaserade produkter och kemikalier baserade på förnybara råvaror.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Våra ingenjörsstudenter kommer att kunna vara med och bygga framtiden – bortom oljeberoendet, säger kemisten Tomas Hedlund, programansvarig för bioresursteknikprogrammet. Man tänker kanske inte på det, men många kemikalier vi använder i dag baseras på olja och de måste framöver produceras med hjälp av andra, förnybara råvarukällor i stället. Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik är anpassat både efter skogsindustrins och den kemiska industrins framtida behov. Efterfrågan på traditionella skogsprodukter minskar, samtidigt som behovet av förnybara råvaror ökar. Det gäller att nya användningsområden för den gröna råvaran; träd, energigräs och jordbruksgrödor. För att klara omställningen krävs en ny typ av kompetens, en kombination av biologi, grön kemi och ingenjörskonst. Under den femåriga utbildningen lär sig studenterna allt ifrån moderna biologiska tekniker som kan användas för att förädla skogsträd till avancerad kemisk och biokemisk processteknik för konvertering av den gröna råvaran till olika slags produkter. Det handlar om att utveckla nya material och göra kemikalier som baseras på förnybara råvaror i stället för olja. Det är kunskaper som är viktiga för att minska oljeberoendet i världen och därmed också viktiga i kampen för en bättre global miljö.
Anknyter till stora forskningssatsningar De tre första åren är gemensamma för alla studenter på programmet och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik. Undervisningen sker i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsbaserade projektarbeten. Den nya utbildningen anknyter till flera stora forskningssatsningar och starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet och SLU, bland annat med inriktning på skogsbioteknik och konstgjord fotosyntes. År 4 och 5 väljer studenterna mellan två olika inriktningar, antingen Grön kemi eller Växt- och skogsbioteknik. – Utbildningen bygger på Umeås styrka på skogssidan, samarbetet mellan SLU och Umeå universitet. Skogsindustrierna är involverade från start och bioresursteknikprogrammet blir på det sättet skogsindustriernas ”egen” utbildning, säger professor Ove Nilsson vid SLU och Umeå Plant Science Centre.
Läs mer om det nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik.

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Hedlund, programansvarig, Kemiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 52 60 E-post: tomas.hedlund@chem.umu.se

Leif Jönsson, professor, Kemiska institutionen Telefon: 090-786 68 11, 0660-750 11 E-post: leif.jonsson@chem.umu.se

Ove Nilsson, professor, SLU och Umeå Plant Science Centre Telefon: 090-786 84 87
E-post: ove.nilsson@slu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.