"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-30

Bioteknologer firar 10-årsjubileum

NYHET I år firar civilingenjörsutbildningen i bioteknik och genomik vid Umeå universitet 10-årsjubileum. Det uppmärksammas fredagen den 31 mars då studenter på programmet träffar alumner som berättar om sina erfarenheter från arbetslivet.

Bland de inbjudna alumnerna återfinns Lars Stålhult från AstraZeneca i Göteborg som kommer att berätta om sitt arbete som bioinformatiker inom läkemedelsindustrin.

De utbildade civilingenjörerna inom bioteknik och genomik (tidigare teknisk biologi) arbetar idag med forskning, utveckling och produktion av läkemedel samt med odling och förädling av växter. Andra arbetsområden är diagnostiska test inom sjukvården och kvalitetskontroll inom industrin.

Sedan utbildningen startade 1995 har 181 civilingenjörer utbildats, varav 117 är kvinnor. Bioteknik och genomik är det enda civilingenjörsprogrammet i Umeå som rekryterar och examinerar fler kvinnliga än manliga studenter.

Bioteknik är ett område i gränslandet mellan biologi och teknik där man använder biologiska system i tekniska tillämpningar. Studenterna på civilingenjörsprogrammet i bioteknik och genomik blir experter på ”livets språk”. Livets språk berättar hur aminosyror ska sammanlänkas till proteiner, och handlar också om hur gener och proteiner fungerar och samverkar med varandra i en levande organism.

Som ett led i att förbättra utbildningen har programmet gått med i en internationell utvecklingsgrupp där målsättningen är att utbilda nästa generations ingenjörer. Medlemmarna arbetar enligt den s.k. CDIO-modellen (tänka ut (Conceive) ­ konstruera (Design) ­ driftsätta (Implement) ­ använda (Operate)) som utvecklats från förslag och synpunkter från akademiker, industri, ingenjörer och studenter.

Redan idag är civilingenjörer med goda kunskaper om livets struktur och molekyler intressanta på arbetsmarknaden. Den goda förmågan att räkna på problemställningarna tillsammans med det analytiska tänkande och ingenjörsmässiga angreppssätt som studenterna skolas i ger en bra förberedelse för framtiden.

Läs mer om programmet på www.studerabioteknik.nu.

Tid: 31 mars kl 16 Plats: Institutionen för molekylärbiologi, ”Major groove” För ytterligare information, kontakta: Roland Rosqvist, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i bioteknik och genomik Telefon: 090-785 25 29
E-post: Roland.Rosqvist@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman