"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-17

BIT-studenter granskar digital användning

NYHET Träningssimulatorer hos Oryx Simulations, tv-program från UR, och ett bokningssystem på Umeå universitet har granskats av studenter som utbildar sig inom beteendevetenskap och it.

Oryx Simulations träningssimulatorer, URs tv-serie Droger och dilemman samt ett salbokningssystem på Umeå universitet har granskats av studenter på Umeå universitet. Studenterna läser på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer, ett program där studenter studerar den teknikanvändande människan i ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.

I kursen Design och utvärdering granskar studenterna vilken betydelse människors användning av it-system och teknik har för design av produkter och tjänster. Studenterna har denna höst tittat närmare på hur träningssimulatorer kan utformas, hur en tv-serie kan läggas upp och hur design av ett bokningssystem kan se ut.

Några av studenterna har under kursen tittat närmare på hur Oryx Simulations träningssimulatorer används för utbildning av maskinförare och kranoperatörer. Under presentationen var Andreas Lind från Oryx på plats för att följa studenternas redovisningar.  

– Vi har alltid haft ett tekniskt perspektiv hos oss på Oryx och därför är det så bra att få in ett annat synsätt, säger Andreas Lind som själv läst 60 poäng informatik och därför väl känner till vad studenterna på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer kan bidra med.

Studenterna som granskat UR:s serie Droger och dilemman kom med flera konkreta förslag på hur programmen skulle kunna vidareutvecklas.

– De har både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv och kommer in med ögon som kan visa på det som vi inte själva ser, säger Maria Nordmark, konceptutvecklare på UR.

– Det unika med de här studenterna är att de har kompetens inom flera områden. Här finns både beteendevetenskap och användbarhet, fortsätter Maria Nordmark.

Maria Nordmark har varit med flera gånger tidigare under kurser på Umeå universitet, och det har gett direkt resultat i utveckling av olika projekt som exempelvis UR-produktioner som Klara livet och Fatta katastrofen.

Det tredje studiet som studenterna genomförde rörde ett bokningssystem som finns vid Umeå universitet. 

– Projektet med lokalbokningssystemet TimeEdit 3 har pågått under en tid och börjar egentligen lida mot sitt slut. Vi har dock sett ett behov av att utvärdera användargränssnittet och som före detta informatikstudent såg jag genast en möjlighet att erbjuda ett case för en studentgrupp, säger Robyn Schimmer, projektledare vid universitetsservice.

Studenterna har utvärderat bokningsgränssnittet och kommit med förslag på förändringar som kan ge användaren en mer lättanvänd och tydlig tjänst. 

– Det är spännande att se hur studenterna kombinerar sina kunskaper från sina studier i beteendevetenskap med informatikområdet och presenterar ambitiösa och väl genomförda utvärderingar och analyser. Rapporterna från studenterna kommer vara mycket användbart i det fortsatta utvecklings- och förvaltningsarbetet med systemet.

Maria Nordmark, Andreas Lind och Robyn Schimmer tycker alla tre att samarbetet med Informatik och studenterna ger många nya uppslag.

– Vi gör det gärna igen, säger Andreas Lind.

Bilden ovan: Andreas Lind, Oryx Simulations, och Maria Nordmark, UR, tillsammans med några studenter som arbetat med design och användbarhet. Från vänster: Frida Häggkvist, Elin Bylund, Malin Lindqvist, Cecilia Persson, Karl Brunn och Mats Frostfeldt.

Redaktör: Mikael Hansson