"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-22

Björn Åstrand – rektor för Umeå School of Education – avslutar sitt uppdrag

NYHET Nu har alla universitetets ansökningar om lärarexamina beviljats av Högskoleverket och till hösten startar helt nya utbildningar. Det är ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som nu, efter år av hårt arbete, gett utdelning. När detta nu är klart har rektor vid Umeå School of Education, USE, Björn Åstrand valt att avsäga sig ett fortsatt uppdrag.

– Mitt uppdrag var att utveckla verksamheten och den största utmaningen har varit att reformera utbildningarna. Den processen är nu avslutad och de nya programmen startar till hösten. Därmed är det dags att lämna plats för nya krafter som kan föra arbetet vidare, säger Björn Åstrand.

Han tillträdde som rektor 2008 för den kommande treårsperioden och har lett en genomgripande förändring av lärarutbildningarna.

– Det är ett mycket stort förändringsarbete som rektor för USE, Björn Åstrand, har varit designern och kraften för. Som alla stora förändringsarbeten så har det krävts visioner, nya idéer och höga ambitioner, förenat med mycket stor uthållighet och väldigt hårt arbete. Björn har på ett enastående sätt stått för allt detta, förstås tillsammans med många hårt engagerade och duktiga medarbetare. Umeå universitet har, i och med alla sökta och nu förvärvade nya examensrätter, ett fantastiskt utgångsläge inför starten av de nya utbildningarna. Det har länge behövts en förändring av lärarutbildningarna i Sverige och den omstart som nu görs vid vårt universitet är den största förändringen av lärarutbildningarna i landet. Vi har målet att ge landets bästa lärarutbildning och jag är oerhört tacksam för Björns stora insatser för att nå det målet, säger rektor Lena Gustafsson.

Ordförande för USE:s styrelse, Eskil Franck, kommenterar universitetsstyrelsens och universitetets rektors storsatsning på utvecklingen av lärarutbildningen som både framsynt och djärv.

– Det har därför varit inspirerande att som ordförande för USE få vara en del av förverkligandet av denna satsning. Projektet hade dock varit en omöjlighet om inte Björn Åstrand varit den drivande exekutiva kraften. Björn har en sällsynt gåva att förena analytisk skärpa, omvärldsanalys, konstruktiva lösningsförslag och metodisk och uthållig genomförandeiver. Jag hoppas verkligen att hans stora kapacitet på många områden även fortsättningsvis kan komma Umeå universitet till nytta, säger Eskil Franck.

Samarbeten både inom och utom landets gränser har också stått högt på Åstrands agenda.

– Internationaliseringsfrågor har på ett positivt sätt tillfört en ny dimension i lärarutbildningen och där har Björn Åstrands arbete varit mycket viktigt. Att detta arbete fortsätter är av största vikt för hela lärosätet. På samma sätt har Björns intresse för nationella samarbeten haft stor betydelse inte bara för lärarutbildningen, utan hela Umeå universitet. Här bör särskilt det goda och långvariga samarbetet med lärarutbildningen i Linköping lyftas fram, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Björn Åstrand kommer nu att i första hand ägna sig åt forskning.

I de nya lärarutbildningarna är stora delar av universitetet delaktiga. Hur lärarutbildningen ska organiseras utvärderas just nu och arbetet leds av Staffan Uvell. Björn Åstrand arbetar kvar fram till den sista augusti och under hösten kommer det att bli en övergångslösning för rektorsposten.

Efter förra årets avslag på ansökningarna har mycket hänt. Nya ansökningar arbetades fram och under senvåren har Umeå universitet fått tillstånd att utfärda examen för förskolelärare, yrkeslärare och grundlärare. Högskoleverket gav dessutom redan i december 2010 grönt ljus till ämnesläraransökningarna i engelska, matematik, historia, geografi, religion, samhällskunskap, idrott och hälsa, svenska som andra språk samt bild. Universitetet fick samtidigt tillstånd att utbilda lärare i hem- och konsumentkunskap samt lärare i textilslöjd och trä- och metallslöjd för årskurs 7 till 9. I juni i år fick Umeå univerisitet också examensrätter för ämeslärarutbildningen i svenska, spanska, tyska, franska och musik för högstadiet och gymnasieskolan. I oktober går Umeå universitet in med ytterligare en ansökan. Det gäller då ämneslärarutbildningen i kemi, fysik och biologi.

Redaktör: Ulrika Bergfors Kriström