"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-23

Björn Åstrand utredare för nationell samling för läraryrket

NYHET Regeringen har beslutat att ge Björn Åstrand (tjänstledig lektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet), dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen, i uppdrag att föreslå åtgärder som ska ge lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Björn Åstrand

Han ska bland annat se över legitimations- och behörighetsreglerna samt karriärvägsreformen. Regeringen har tidigare tagit initiativ till en nationell samling för läraryrket där parterna på skolans område arbetar tillsammans för att göra läraryrket mer attraktivt.

Inom ramen för detta arbete har ett antal förslag till insatser identifierats som viktiga för att höja skolprofessionernas status och attraktivitet samt för att stärka rektorers och förskolechefers förutsättningar att utföra sina uppdrag. Arbetet ska ske i dialog med parterna i nationell samling för läraryrket.

Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2017 och slutredovisas senast 1 december 2017.

Läs mer på regeringen.se

Redaktör: Per Melander