"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-25

Björn Blom affilierad professor vid Shandong University i Kina

NYHET Björn Blom, professor vid institutionen för socialt arbete har affilierats till Judicial Social Work Research Centre vid Shandong University i Kina. Affilieringen bottnar i ett nära samarbete med Associate professor Fu Lihua, som är chef för Judicial Social Work Research Centre och Prodekan vid School of Philosohy and Social Development.

Sedan 2014 har Björn Blom deltagit i ett samarbete med Department of Social work, vid Shandong University (SDU) i Jinan. Samarbetet har även inkluderat SDUs campus i Weihai. Fram till 2016 finansierades samarbetet genom SIDAs program Linnaeus-Palme, men för närvarande är samarbetet finansierat av SDU, som sedan 2017 bjudit in Björn Blom som visiting professor.

Björn Blom har utvecklat och gett en masterkurs om forskningsmetoder i socialt arbete. Han har också tillsammans med sin kollega professor Urban Markström och professorerna Gao Jianguo och Cheng Shengli vid SDU påbörjat arbetet med en bok om socialt arbete i Sverige och Kina. De har även initierat ett nätverk med forskare från UmU och flera kinesiska universitet som kommer att träffas på Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai under hösten 2018.

Inom ramen för samarbetet med Kina har Björn Blom samverkat med flera universitet i Shandongprovinsen, bland annat Shandong University, Shandong Youth University of Political Science, Ludong University i Yantai, Qingdao University of Science and Technology i Qingdao.

”Att vara affilierad ger ökade möjligheter att söka forskningsfinansiering i Kina. För närvarande söker jag tillsammans med School of Public Management vid Shandong Normal University forskningsmedel från Shandongprovinsens prestigeprogram Double Hundreds Programme Talent Plan for High-level Foreign Experts. Det pågår även ett arbete för att försöka etablera ett samarbete på forskarutbildningsnivå och det finns ett ömsesidigt intresse från Institutionen för socialt arbete vid UmU och Department of Social work, vid Shandong University att också omfatta forskarutbildning” säger Björn Blom.

Redaktör: Ellinor Gustafsson