"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-15

Blandade omdömen av Universitetskanslersämbetet

NYHET Umeå universitets magisterutbildning i museologi håller hög kvalitet, visar Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering. För kandidatutbildningen i museologi samt för kandidat- och magisterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap väntar däremot en uppföljning inom ett år.

Universitetskanslersämbetet har nu utvärderat landets utbildningar inom arkiv-, biblioteks- och museivetenskap. Det handlar om totalt elva utbildningar. Av dessa anses åtta stycken hålla hög kvalitet och tre bedöms ha bristande kvalitet. Ingen utbildning får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Umeå universitets magisterutbildning i museologi får betyget hög kvalitet.
– Programmet för museer och kulturarv är en utbildning som är helt unik i Sverige. Jag vet att lärarna gör ett bra jobb och vi har ett gott samarbete med aktörer i museivärlden, bland annat Västerbottens museum, säger Kerstin Engström, prefekt vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Umeå universitets kandidatutbildning i museologi får däremot bristande kvalitet. Det innebär att Universitetskanslerämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.
– Det kan finnas många och delvis slumpmässiga orsaker till omdömet bristande kvalitet för kandidatuppsatserna. Därför måste vi börja med att granska utvärderingens omdömen närmare. Vi har redan börjat med att strama upp kraven på teoretiska perspektiv, metod och analys i uppsatserna, berättar Kerstin Engström.

Universitetskanslersämbetet har även utvärderat Umeå universitets kandidat- och magisterutbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Båda dessa får omdömet bristande kvalitet.– Det är naturligtvis tråkigt med ett negativt omdöme. Detta gäller särskilt för de lärare som under åren arbetat hårt med att ge så bra undervisning som möjligt, säger Daniel Larsson, studierektor vid den Sociologiska institutionen, och fortsätter:
– Vi tar givetvis resultatet från UKÄ på största allvar. Sedan tidigare har vi planerat att göra en översyn och revidering av programmen som nu utvärderats. Detta arbete blir än mer viktigt nu. Jag är övertygad om att detta arbete kommer att öka kvaliteten i utbildningen.

Läs mer om utvärderingen

Läs mer om utbildningarna vid Umeå universitet

Museologi

Kandidatprogrammet för museer och kulturarvMagisterprogrammet för museer och kulturarv

Biblioteks- och informationsvetenskap

Kandidatutbildning i biblioteks- och informationsvetenskapMagisterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap

För ytterligare information, kontakta gärna:

Kerstin Engström, prefekt, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (kontaktperson för museologi)Telefon: 090-786 6929 eller 070-211 83 82
E-post: kerstin.engstrom@kultmed.umu.se

Daniel Larsson, studierektor, Sociologiska institutionen (kontaktperson för biblioteks- och informationsvetenskap)Telefon: 090-786 5197
E-post: daniel.larsson@soc.umu.se

Redaktör: Karin Wikman