"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-30

Blandade omdömen för sociologi

NYHET Umeå universitets magisterutbildning i sociologi håller hög kvalitet, visar Högskoleverkets utvärdering. För utbildningen på kandidatnivå väntar en uppföljning inom ett år.

– Vi är glada över att vår utbildning på avancerad nivå har fått omdömet hög kvalitet. Det indikerar att studenterna har fått en gedigen sociologisk grund från tidigare utbildning, säger Carita Bengs, prefekt vid sociologiska institutionen.

Sammanlagt har 42 utbildningar i sociologi och närliggande huvudområden vid 19 lärosäten utvärderats. Hälften av utbildningarna håller hög kvalitet, bland annat Umeå universitets magisterutbildning. En knapp femtedel bedöms ha mycket hög kvalitet. Sammantaget får drygt 30 procent av utbildningarna, däribland Umeå universitets utbildning på kandidatnivå, omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Högskoleverket efter ett år följer upp ifrågasättandet. Om universitetet har rättat till bristerna i utbildningen dras ifrågasättandet tillbaka.

Det finns flera utbildningsvägar till en kandidatexamen i sociologi, och Carita Bengs berättar att man påbörjat ett övergripande kvalitetsarbete och att samordning därför är viktigt när det gäller utbildning som leder till kandidatexamen. En viktig del handlar om att studenternas samlade sociologikunskaper ska framgå tydligt i examensuppsatserna.
– Vi har redan gjort extra insatser för att stärka uppsatsmomentet på kandidatnivå.

Sociologi handlar om att försöka förklara och förstå samhällets strukturer, sociala relationer och processer av olika slag. Inom ämnet studeras människors livsvillkor, värderingar och identiteter, makt- och genusrelationer, ungdomskulturer, massmedier, arbets- och familjeliv, brottslighet och mycket annat.

Färdigutbildade sociologer arbetar inom en rad organisationer, myndigheter och företag, där arbetsuppgifterna kan vara att utreda och utvärdera, ta fram underlag för beslutsfattande, leda projekt, handlägga ärenden samt arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta:

Carita Bengs, prefektsociologiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 7819, 070-603 6444
E-post: carita.bengs@soc.umu.se

Peder Karlsson, studierektorsociologiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 5508
E-post: peder.karlsson@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall