"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-19

Blandade omdömen från Högskoleverket

NYHET Umeå universitets kandidatutbildning i engelska håller hög kvalitet, visar Högskoleverkets senaste utvärdering. För utbildningen på magisternivå i engelska väntar en uppföljning inom ett år.

– Vi är glada över att vår kandidatutbildning i engelska har fått omdömet hög kvalitet. När det gäller magisterutbildningen har vi redan sedan i våras påbörjat ett kvalitetsarbete för att rätta till svagheter som vi själva identifierat, säger Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier och fortsätter:
– Vi måste förstås analysera utvärderingen noga, men vi tror att de åtgärder som redan är genomförda och planerade kommer att vara tillräckliga för att en förnyad granskning om ett år ska visa att de brister som bedömarna sett har åtgärdats.

Sammanlagt har 33 utbildningar i engelska vid 20 lärosäten utvärderats. 39 procent av utbildningarna håller hög kvalitet, bland annat Umeå universitets kandidatutbildning. Drygt 18 procent bedöms ha mycket hög kvalitet. Sammantaget får 42 procent av utbildningarna, däribland Umeå universitets utbildning på magisternivå, omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Högskoleverket efter ett år följer upp ifrågasättandet. Om universitetet har rättat till bristerna i utbildningen dras ifrågasättandet tillbaka.

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet kommer under våren 2013 att skapa en gemensam struktur för att stödja utbildningar på avancerad nivå, framför allt de med få studenter. För magisterutbildningen i engelska ingår endast fem examensarbeten i bedömningen.

Kandidatutbildningen i engelska ger studenterna kunskap om engelsk språkvetenskap, engelskspråkig litteratur och kultur, samt språkfärdighet i talad och skriven engelska. Inom magisterutbildningen kan studenterna välja en inriktning mot språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Engelska kan läsas som fristående kurs och som en del av ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildning i engelska har inte ingått i denna utvärderingsomgång.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Görel Sandström, prefekt vid institutionen för språkstudier Telefon: 090-786 63 97
E-post: gorel.sandstrom@sprak.umu.se

Redaktör: Karin Wikman