"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-01

Blandade omdömen från Universitetskanslersämbetet

NYHET Universitetskanslersämbetet ger omdömet hög kvalitet till Umeå universitets studie- och yrkesvägledarexamen samt kandidat- och magisterexamen i pedagogik. För universitetets kandidatexamen i idrottspedagogik, magisterexamen i utbildningsledarskap samt psykoterapeutexamen väntar en uppföljning inom ett år.

Umeå universitets studie- och yrkesvägledarexamina är en av tre examina vid Umeå universitet som får betyget hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet.
– Kvalitetsarbetet på utbildningen har stärkts av att vi har inrättat ett programråd, som på ett engagerat sätt tar ett helhetsansvar för studie- och yrkesvägledarprogrammet, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan.

Även kandidat- och magisterexamina i pedagogik håller hög kvalitet.– Vi har arbetat strategiskt med kvalitetsfrågor vid institutionen så resultaten är glädjande, säger Simon Wolming, prefekt vid Pedagogiska institutionen.
Institutionen ansvarar också för en kandidatutbildning i idrottspedagogik, som får omdömet bristande kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Bristen finns på ett av fem examensmål. Det innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka. Simon Wolming menar att denna brist relativt enkelt kommer att kunna åtgärdas eftersom institutionen snart avslutat ett omfattande kvalitetsarbete.

För psykoterapeutexamen väntar också en uppföljning om ett år i och med att Universitetskanslersämbetet ger det samlade omdömet bristande kvalitet. De brister som påtalas ligger inom två av totalt åtta examensmål, och handlar om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och om att studenterna i sina examensarbeten ska visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda information.
– Vi har varit medvetna om vissa svårigheter inom de mål Universitetskanslersämbetet nu pekar på. Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att analysera utvärderingen, ta fram en åtgärdsplan och att starta ett utvecklingsarbete, säger Diana Berggren, dekan för medicinska fakulteten.

Även Umeå universitets magisterexamen i utbildningsledarskap bedöms ha bristande kvalitet. Sedan utbildningen utvärderades har förändringar gjorts. Numera är ett behörighetskrav att de som påbörjar magisterutbildningen ska ha läst det nya statliga rektorsprogrammet som ligger på avancerad nivå.
– Detta krav gör att studenterna har bättre förkunskaper vilket ger större överblick över området, fördjupning i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar. Men vi kommer självklart att analysera bristerna för att avgöra vilka övriga förändringar som kan bli aktuella, säger Jonas Höög, som tillsammans med Olof Johansson ansvarar för utbildningen på Centrum för skolledarutveckling.

Läs mer:

Universitetskanslersämbetets pressmeddelande

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Löfgren, rektor Lärarhögskolan (för studie- och yrkesvägledarexamina)
Telefon: 070-333 65 89

Simon Wolming, prefekt, Pedagogiska institutionen (för pedagogik och idrottspedagogik)
Telefon: 090-786 53 02, 076-824 74 78

Ellinor Salander Renberg, enhetschef, enheten för psykoterapi (för psykoterapeutexamen)
Telefon: 070-570 23 20

Jonas Höög, Centrum för skolledarutveckling (för utbildningsledarskap)
Telefon: 090-786 54 53, 070-286 54 53

Redaktör: Karin Wikman