"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-28

Blandade omdömen till utbildningar i miljö- och hälsoskydd

NYHET Kandidatutbildningen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet håller hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet i nya utvärderingar. För magisterutbildningen väntar en uppföljning inom ett år.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat fem utbildningar i miljö- och hälsoskydd vid tre lärosäten i landet. Två av dem får omdömet hög kvalitet, däribland Umeå universitets kandidatutbildning.
– Utvärderingsomdömet hög kvalitet för vår treåriga miljö- och hälsoskyddsutbildning ligger i linje med den goda renommé som vi har i ”miljö-Sverige”, säger Tom Korsman, prefekt vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Tre av landets utbildningar inom miljö- och hälsoskydd får omdömet bristande kvalitet. Bland dessa finns Umeå universitets magisterår, som bedöms ha brister i ett av de fem examensmålen. Magisterprogrammet har genom åren varit väldigt tillämpat, och framför allt rekryterat studenter som vill fort-och vidareutbilda sig.
– Utvärderingen visar att vi behöver öka vår forskningsanknytning och det vetenskapliga arbetssättet på magisternivå. Vi har sedan ett drygt år tillbaka tillsatt en grupp för att bland annat utveckla dessa delar av utbildningen. I det fortsatta arbetet kommer vi att använda oss av erfarenheter från andra utbildningsprogram vid vår institution som fått betyget ”mycket hög kvalitet”, förklarar Tom Korsman.

De resultat som Universitetskanslersämbetet presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6 000 utbildningar.

Med en examen i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet kan de färdigutbildade studenterna arbeta som miljö- och hälsoskyddshandläggare inom kommuner och som miljökonsulter och miljösamordnare i privata företag. De som tar ut en magisterexamen har behörighet till fortsatta studier på forskarutbildning.

Relaterad information:

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskyddMagisterprogrammet i miljö- och hälsoskyddUniversitetskanslersämbetets utvärdering

För mer information, kontakta gärna:

Tom Korsman, prefekt vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 54 23
E-post: tom.korsman@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman