"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-18

Bli mentor för en av Handelshögskolans studenter

NYHET Nu öppnar vi upp möjligheten för dig som är alumn att bli mentor för studenter vid någon av våra utbildningar. Frågan om mentorskap riktar sig till tidigare studenter vid Handelshögskolan som idag är verksamma ute i arbetslivet. Startskottet för programmet går av stapeln till hösten och just nu pågår ett intensivt arbete med att attrahera mentorer som därefter matchas med studenter. Vill du bli en av våra mentorer och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper?

Syftet med Handelshögskolan Mentor är att genom mentorskap och erfarenhetsutbyten med alumner, erbjuda studenter förutsättningar att reflektera över den egna beredskapen inför arbetslivet. Programmet startar i oktober 2024 och pågår fram till februari 2025. Träffarna kan genomföras analogt eller digitalt och i den omfattning som adept och mentor kommer överens om. Till stöd för samtalen har ett pedagogiskt underlag utvecklats för att underlätta åtagandet som mentor.

– Målsättningen med de pedagogiska underlagen är att underlätta för våra mentorer genom att förse dem med ett upplägg på såväl struktur som förslag på samtalsämnen och frågor som kan användas vid träffar med våra studenter inom nationalekonomi, statistik och företagsekonomi. Det står självklart varje adept och mentor fritt att välja om och hur man vill använda underlagen, berättar Annakarin Nyberg, universitetslektor och projektledare för Handelshögskolan Mentor.

Att utveckla programmet är ett strategiskt beslut som fattats vid Handelshögskolan och programmet bygger vidare på tidigare erfarenheter av en pilotsatsning.

– Piloten som har drivits under en tid, har verkligen visat på vikten av mentorskap för studenter. Bland annat berättar studenter som deltagit att de känner ett större lugn inför framtiden och yrkeslivet samt att de uppmuntrar alla studenter att skaffa en mentor med utbildning och lärosäte som gemensam nämnare. Viljan att dela med sig av sin tid, sina kunskaper och erfarenheter är stark bland tidigare studenter och det är vi glada för. Våra alumner är precis som våra studenter, mycket värdefulla för oss, berättar Rickard Lindberg, Karriärcentrum vid Handelshögskolan.

Att erbjuda ett mentorskapsprogram är ett viktigt led i att bredda och fördjupa samverkan med omgivande samhälle. Det är inte enbart värdefullt för studenter vid Handelshögskolan, det är också en möjlighet för mer etablerade och verksamma i yrkeslivet att möta nya perspektiv från de som inom kort är på väg ut på arbetsmarknaden.

– Vi hoppas att många nu tar chansen att anmäla sitt intresse för att bli mentor för någon av våra studenter. Att möta andra perspektiv, i det här fallet, studenters syn på livet, förväntningar på arbetslivet, medarbetar- och ledarskap är oerhört spännande, utmanande och givande. Just nu skapar vi en pool med alumner som är intresserade av mentorskap därefter matchar vi dem mot studenter som vill delta i programmet, berättar Annakarin Nyberg.

Du som vill anmäla ditt intresse för att bli en del av satsningen är varmt välkommen att fylla i en intresseanmälan eller höra av dig till:

Annakarin Nyberg, projektledare Handelshögskolan Mentor
Rickard Lindberg, karriärcenter vid Handelshögskolan i Umeå