"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-20

Blodcellers parasitbekämpningbeskrivs av Umeå-forskare

NYHET Hur blodceller aktiveras för att attackera parasiter har studerats av en forskargrupp vid Umeå universitet. Resultatet publiceras nu i tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Amerika).

Gruppen består av Carl-Johan Zettervall, Ines Anderl, Michael J. Williams, Ruth Palmer och Dan Hultmark vid UCMP (Umeå Centrum för Molekylär Patogenes) i samarbete med två forskare i Ungern.

Det kan ta dagar eller veckor för kroppen att bygga upp immunitet mot en ny sjukdom. Under den tiden skyddas vi av en relativt okänd del av immunförsvaret, den s.k. medfödda eller naturliga immuniteten (eng. ”innate immunity”). För att förstå hur detta försvar fungerar har studier av bananflugan varit till stor hjälp.

Tidigare forskning har visat hur insekter vid behov snabbt börjar producera en speciell typ av antibiotika, bakteriedödande peptider. Liknande peptider har senare hittats även i hud, lungor och tarm hos människor. Även de mekanismer som leder till att detta försvar aktiveras hos insekter har visat sig ha sin direkta motsvarighet hos människan. En annan form av försvar utgörs av de blodceller som patrullerar alla delar av kroppen. De har förmågan att identifiera främmande föremål, t.ex. parasiter. Hos insekter bildar de en kapsel runt parasiten och dödar den. Hur detta går till har hittills varit okänt.

Forskargruppen i Umeå har nu använt bananflugan för att komma närmare problemets lösning. De har använt sig av en gen som de själva upptäckt, kallad ”Hemese”, som bara är verksam i blodceller. Med hjälp av denna gen kan de nu styra andra gener att bli aktiva i blodcellerna. Efter att ha testat effekten av ett sextiotal olika gener på detta vis har man funnit att vissa gener kan aktivera blodcellerna, på samma sätt som vid ett parasitangrepp. Andra leder till massförökning av blodceller.

Detta är ett första steg på vägen att förstå hur det medfödda cellulära försvaret aktiveras. Resultaten pekar också på ett nytt sätt att studera uppkomsten av blodcellstumörer.

Ytterligare upplysningar:

Professor Dan Hultmark, UCMP, tel. 090-785 67 78, e-post dan.hultmark@ucmp.umu.se

Redaktör: Hans Fällman