"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-20

Nya detektionsmetoder vid bloddoping

NYHET Bloddoping är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att förbättra prestation i uthållighetsidrotter. Men eftersom bloddopning med hormonet EPO nu kan upptäckas, har fuskande idrottare återigen vänt sig till blodtransfusion.

Bloddoping är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att förbättra prestation i uthållighetsidrotter. Eftersom bloddopning med hormonet EPO nu kan upptäckas, har fuskande idrottare återigen vänt sig till blodtransfusion. Autolog (med ditt eget) bloddoping förbättrar fysisk prestation och maximal syreupptagning med 15-20%. Detektionsmetoder har tills nyligen inte varit tillgängliga, men med hjälp av proteomik har vi framgångsrikt identifierat användbara biomarkörer. Implementering kommer att ge styrande organ nya möjligheter till dopingkontroll och smartare testrutiner.

Idrottslunch onsdag 22 januari, kl. 11:30

Christer Malm som är professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningen för Idrottsmedicin kommer att hålla en föreläsning om bloddoping. 

Läs mer och anmäl dig via kalendariet.