"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-04

Blodflödesmätning med magnetkamera ger ny kunskap om hjärnans åldrande

NYHET En unik analys av blodflödet i hjärnan hos äldre beskrivs i den avhandling som Anders Wåhlin försvarar vid Umeå universitet den 8 juni.

Man vet inte orsaken till många former av demens och kognitiv nedsättning bland äldre. En hypotes som växt fram på senare år är att en åldersrelaterad ökning av pulsationerna i hjärnans blodflöde skulle skada de hjärnstrukturer som hjälper oss att minnas. I avhandlingen utvecklas metoder för att analysera pulsationer i hjärnans blodkärl med hjälp avancerad magnetkamerateknik och invasiva tryckmätningar i den vätska som omger hjärnan, ett område där forskargruppen vid Umeå universitet är världsledande.

I avhandlingen utvecklas och applicerades de här metoderna för att kartlägga sambanden mellan storleken på flera hjärnstrukturer och pulsationerna i hjärnans blodflöde hos äldre människor. Resultaten visar signifikanta samband med hjärnstrukturer som är centrala för minnet och forskningen har gett en bättre förståelse för hur kärlsystemets åldrande kan hänga ihop med hjärnans struktur. Det unika tillvägagångssättet har gett möjlighet att analysera samband mellan många viktiga parametrar och är en produkt av ett intensivt tvärvetenskapligt samarbete mellan klinisk neurovetenskap, medicinsk teknik och strålningsvetenskaper.

Förhoppningsvis kan kommande studier vidareutveckla förståelsen för hur dessa mindre uppenbara avvikelser i hjärnans blodflöden kan påskynda åldrandet.

Anders Wåhlin är forskningsassistent och doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, enheten för radiofysik, där han kan nås på tel. 090-785 41 58
e-post anders.wahlin@radfys.umu.se(Foto: Khalid Ambarki)
En så kallad 4-dimensionell blodflödesmätning genomförd med avancerad magnetkamerateknik.

Fredagen den 8 juni försvarar Anders Wåhlin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Cerebralt blodflöde och intrakraniella pulsationer studerade med magnetresonanstomografi - Tekniska, fysiologiska och patofysiologiska aspekter (engelsk titel: Cerebral blood flow and intracranial pulsatility studied with MRI - Technical, physiological and pathophysiological aspects). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Bergasalen, by. 27, NUS.
Fakultetsopponent är professor William G Bradley, University of California, San Diego, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-55424