"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-09

Blodproteiner visar risk för hjärtinfarkt

NYHET Ett antal proteiner i blodet kan förutsäga ökad risk för en förstagångshjärtinfarkt, visar den avhandling som läkaren Anna Margrethe Thøgersen försvarar vid Umeå universitet den 16 september.

Några av dessa ämnen ingår i blodets mekanism för levring och blodproppsupplösning: Den s.k. vävnadsplasminogenaktivatorn och dess hämmare samt von Willebrands faktor.

Dessutom påvisades ett samband mellan risk för hjärtinfarkt och höga koncentrationer av leptin, som påverkar kroppsvikten, och blodfettsproteinet lipoprotein(a), liksom höga koncentrationer av proinsulin, ett uttryck för bristande blodsockerreglering, samt låga koncentrationer av apolipoproteinA1, en markör för ”det goda kolesterolet”.

Resultaten bidrar till en ökad insikt kring mekanismerna vid utvecklingen av hjärtinfarkt och motiverar ökade insatser att behandla de traditionella riskfaktorerna hos högriskindivider, t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter och sockersjuka, samt påverka livsstilsfaktorer som rökning och övervikt.

Resultaten talar också för att det finns behov av att utveckla specifik behandling av de undersökta proteinerna. I uppföljningsstudien var höga halter av homocystein associerat till förstagångshjärtinfarkt, men detta samband kvarstod inte när test av njurfunktionen i form av kreatinin ingick i analysen.

I studien ingick 36 405 personer som deltagit i Västerbotten Intervention Program (VIP, ”Västerbottensprojektet”) och i den s.k. MONICA-studien mellan januari 1985 och september 1994. Bland dem identifierades 78 personer som drabbats av en förstagångshjärtinfarkt och de jämfördes med det dubbla antalet kontrollpersoner, matchade med hänsyn till ålder och kön. I en uppföljningsstudie efter i genomsnitt drygt 8 år ingick 50 individer med förstagångshjärtinfarkt och 56 kontroller.

Anna Margrethe Thøgersen arbetar som avdelningsläkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn och kan nås på tel 004535452019 eller e-postadressen amt@rh.dk

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln ”Risk markers for a first myocardial infarction”. Svensk titel: ”Riskmarkörer för förstagångshjärtinfarkt i norra Sverige”.

Disputationen äger rum fredag den 16 september kl. 09.00 i Sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Annika Rosengren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg.

Redaktör: Hans Fällman