"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-24 Uppdaterad: 2023-03-28, 16:15

Blodprov för cancer i bukspottskörteln mål för EU-projekt

NYHET Umeå universitet deltar tillsammans med lärosäten och forskningsinstitut i åtta länder i Europa och Israel i ett EU-finansierat projekt med målet att utveckla ett enkelt blodprov för att tidigt kunna upptäcka cancer i bukspottskörteln.

Text: Ola Nilsson

Projektet Pancaid – Pancreatic Cancer Initial Detection via liquid biopsy – kommer att pågå under fem år och har nu fått 9,8 miljoner Euro från EU-kommissionen. Målet är att utveckla ett blodprov som är minimalt invasivt för att tidigt kunna upptäcka cancer i bukspottskörteln, pankreas.

I projektet samlar forskare in och analyserar blodprover från patienter med bukspottkörtelcancer samt individer i riskzonen, till exempel patienter med ärftlig risk. Med hjälp av artificiell intelligens AI-assisterade beräkningsanalyser kommer projektet att identifiera den bästa möjliga sammansatta biomarkörpanelen. Baserat på dessa resultat kommer ett blodprov att upprättas och valideras. Umeå bidrar med prover från biobanker.

Bukspottkörtelcancer, orsakar vanligtvis bara tecken och symtom som viktminskning, smärta i buken eller ryggen, aptitlöshet eller illamående i senare skeden. De flesta patienter dör inom ett år efter diagnos.  Den största utmaningen i hanteringen av patienter med bukspottkörtelcancer är den  nuvarande oförmågan att diagnostisera den i tid, vilket gör att det ofta är för sent att sätta in botande behandling och orsakar hög dödlighet. Omkring 150 000 personer i EU diagnostiseras med bukspottkörtelcancer varje år, varav cirka 1 200 i Sverige.

Ansvariga forskare i projektet vid Umeå universitet är Malin Sund och Daniel Öhlund.

Till projektet Pancaid på webben (engelska)

Kontakt

Malin Sund
Gästprofessor
E-post
E-post
Daniel Öhlund
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 27