"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-25

Blodprov förvarnar för ledgångsreumatism

NYHET I blodprov tagna flera år före ett insjuknande i ledgångsreumatism finns ämnen som visar att immunsystemet är aktiverat och därmed skulle kunna förutse sjukdomen, visar Heidi Kokkonen i den avhandling som hon försvarar den 3 maj vid Umeå universitet.

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk sjukdom som är autoimmun, dvs. beror på att immunförsvaret attackerar kroppens egna vävnader, och karakteriseras av inflammation av lederna i framför allt händer och fötter. Obehandlad leder den till nedbrytning av brosk och ben. Det är därför viktigt att försöka identifiera individer med RA så tidigt som möjligt för att sätta in rätt behandling innan vävnadsskador uppstår.
I avhandlingen analyseras förekomsten av ett antal proteiner som har med immunsystemet att göra, så kallade signalsubstanser, i blodprover som RA-patienter från norra Sverige har donerat till Medicinska biobanken i Umeå i samband med hälsoundersökningar innan de visade några kliniska symtom på sin sjukdom. Då kunde det påvisas att dessa individer jämfört med kontrollpersoner hade höjda nivåer i blodet av flera olika immunförsvarsfaktorer redan flera år före insjuknandet. Vid tidpunkten för diagnosen var nivåerna ytterligare förhöjda och gällde ännu fler signalsubstanser som har samband med olika delar av immunsystemet.

Många av de påvisade koncentrationsökningarna var också kopplade till förekomsten av en viss typ av autoantikroppar, dvs. antikroppar riktade mot kroppsegna celler och vävnader. Det gäller bl.a. ACPA (anti-citrullinerade proteinantikroppar) som är mycket specifika för ledgångsreumatism. Olika undertyper av ACPA förekom i ökad frekvens före sjukdomsdebuten och kunde användas för att förutsäga utveckling av reumatoid artrit.

Sammantaget visar avhandlingen att immunsystemet är aktiverat och att utvecklingen mot sjukdom har startat flera år innan individerna visar symtom på RA. Resultaten visar därmed en möjlighet att bättre kunna förutsäga utvecklingen av sjukdomen och kanske även i framtiden kunna förhindra sjukdomsutvecklingen.

Heidi Kokkonen, som är uppvuxen i Övertorneå, är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för reumatologi. Kontakta henne gärna påmobil 070-612 61 49
e-post heidi.kokkonen@medicin.umu.se

Torsdagen den 3 maj försvarar Heidi Kokkonen, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Patogenetiska faktorer av betydelse för utvecklingen och progressionen av reumatoid artrit (Engelsk titel: Pathogenetic factors of importance for the development and progression of rheumatoid arthritis).Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är Ass. Professor Dirkjan van Shaardenburg, VU University Medical Center, Amsterdam.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54003