"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-09

”Blow Up the Humanities”

NYHET I framförallt USA finns en uppdelning mellan en humaniora baserad på ett klassiskt bildningsideal och en mer praktisk och yrkesorienterad inriktning. Med den utgångspunkten och sin bok ”Blow Up the Humanities", medverkade gästprofessor Toby Miller nyligen på ett seminarium vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Text: Per Melander

Toby Millers bok beskrivs som kort, skarp och provokativ. Något som till viss del också kännetecknade Millers inledande anförande. Efter en två minuter lång ”crash course” i de amerikanska utbildningssystemen, började han med att konstatera att klassisk humaniora, liberal arts, för en alltmer tynande tillvaro som program eller kursutbud vid många universitet i USA. Under de senaste 5-10 åren har det skett en minskning med 40 procent.

Han pekade på att det idag inte anses nödvändigt med den baskunskap och bildning som liberal arts tidigare utgjorde vid många lärosäten. Vare sig du skulle bli läkare, jurist eller ekonom.

Om nu denna klassiska humaniora fått stryka på foten; och inte leder till något annat ”yrke” än som lärare eller forskare, så lyfte Toby Miller istället fram det han refererade till som humaniora 2. En mer ”instrumentell” humaniora som på ett praktiskt och konkret sätt går att omsätta till olika yrken inom t.ex. journalistik, kommunikation och språk.

En tredje väg

En av slutsatserna blev trots allt att det kanske handlar om att utveckla en kombination av humaniora 1 och 2. Miller menar att dessa två humanioraformer måste slås samman för att humaniora ska överleva och kunna bidra till medvetna och engagerade medborgare.

Stora delar av det som kännetecknar förhållandena och förutsättningarna  i USA skiljer sig från hur det ser ut i Sverige. Dock finns vissa av de här tendenserna även här, något som inte minst syns i den debatt som återkommande förs på diverse plattformar och kultursidor.

Vid seminariet medverkade även Annika Egan Sjölander, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, som samtalsledare, Britta Lundgren, professor i etnologi och Jesper Enbom, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, som utfrågare.

Läs mer om boken Blow Up the Humanities

Läs mer om olika humanioradebatter på humtank.se