"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-24

Bo Nilsson utsedd till hedersdoktor

NYHET Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har utsett tidigare medarbetaren, mångårige läraren och ledaren av bland annat projektet Skogen i skolan, Bo Nilsson, till hedersdoktor 2017.

Bo Nilsson, född 1936 i ett småbrukarhem i Vännäs, utbildade sig till lärare och kom 1963 till Bjurholm som yrkesvalslärare och blev så småningom chef för Norra regionens fortbildningsnämnd.

Bo Nilsson har gjort mer än de flesta när det gäller samverkan mellan skola och univer­sitet. I mitten av 1980-talet anställdes han av Umeå universitet som chef för den externa fortbildningen som förmedlade utbildning från Umeå universitet till skolorna i regionen. Slagordet var att bygga kunskapsbroar för att säkra lokal skolutveckling, kompetensutveckling och forskningsanknytning i skolan. Detta gjordes bl.a. genom att skapa mötesplatser för nationella och internationella kontakter.

Bo Nilsson har genom åren bidragit med många initiativ för lärarfortbildningen. Inte minst det framgångsrika verksamheten Skogen i skolan. Något som genom åren gett otaliga elever och lärare gedigna kunskaper om skogen. Projektet fick stor uppmärksamhet och den 2 juni 1998 mottog projektled­ningen priset Golden World Award for excellence in public relations från International Public Relation (IPRA), i FN-skrapan i New York, vilket var en stor framgång för Bo Nilsson.

Civila samhällets kraft att förändra

Bo Nilsson har länge varit ordförande i Föreningen Norden i Bjurholm, han är dess­utom engagerad i Stiftelsen konstvägen sju älvar, där hans energi och initiativrikedom är omvitt­nad. Som ordförande i Västerbottens läns hembygdsförbund lyfter han konsekvent fram det immateri­ella kulturarvets betydelse liksom aktuella frågor om mångfald och integration. Han anser nämligen att vi måste ha en hembygdsrörelse i tiden, som synliggör hembygder som också är alla nya svenskars.

I sitt arbete i Bjurholms berättarakademi har han gjort stora insatser för att samla och bevara en dåtids berättelser på ett sådant sätt att unga människor förstår och kan lära sig något av dem i nutid. De berättarprojekt som initierats i skolan har varit nyskapande och har också prisbelönats.

Det som imponerar är att han, nu åttio år, lika oförtrutet som tidigare arbetar vidare för att skapa le­vande mötesplatser där man tar sig an också helt nya utmaningar där mångfaldsfrågor och frågor om integra­tion är viktiga. I sitt trägna arbete har han återkommande kunnat visa att det civila samhället har kraft att förändra och göra skillnad.

Kontaktuppgifter:

Bo Nilsson, tel. 0932-10389, 070-2560241

Pressbild

Redaktör: Per Melander