"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-02

Bodö, Umeå , Vasa – universitetssamarbete som stärker regionen

NYHET Åtta lärosäten har undertecknat ett avtal med syfte stärka och utveckla samverkan.– Det blir en samverkansdiagonal från Bodö i väst till Vasa i öst mellan lärosätena, men också det övriga samhället. Syftet är att stärka regionens konkurrenskraft, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Lärosätena ligger fågelvägen ganska nära varandra men på grund av dåliga tvärgående kommunikationer i norr, tar det ändå lång tid att åka mellan dem. Trots det så finns det ett levande studentutbyte men också inom andra frågor.

– Kan vi samarbete med universitet i Kalifornien via webben så kan vi göra det även med de mer närliggande, konstaterar Göran Sandberg.

Foto: Mattias Pettersson

Pål Pedersen, rektor för Högskolan i Bodö anser att det är mycket som förenar lärosätena och att de tillsammans har mycket att vinna.

– Vi delar utmaningarna som det innebär att vara lokaliserade i norr och vi kan nyttja varandras kompetenser på många plan, menar Pedersen.

Det övergripande syftet med samverkan är att agera i frågor av strategisk betydelse för regionen som bland andra:

•att utveckla samarbetet med näringsliv och övriga samhällssektorer och bidra till deras kompetensförsörjning och kompetensutveckling •att utveckla grundutbildning och den nordiskt språkliga och kulturella dimensionen i ett internationellt perspektiv •att utveckla forskning och forskarutbildning i Bodö, Umeå och Vasa i ett internationellt perspektiv för att stärka regionens konkurrenskraft
•att förbättra nyttjandet av gemensamma resurser

– Sedan tidigare finns ett avtal mellan Umeå universitet, Åbo akademi, Svenska handelshögskolan och Vasa universitet. Det nya avtalet är en utvidgning och en förstärkning av hela öst-västliga regionen, förklarar Göran Sandberg.

Högskolan i Bodö är en av de nya parterna i samarbetet.

– Bodö har mycket att tillföra och det innebär också en utvidgning av samarbetsområdet som känns stimulerande, menar Matti Jakobsson, rektor för Vasa universitet.

– Vi har haft kontakt med Umeå universitetet i många år nytt, för oss är att vi nu också samarbetar på institutionsnivå bland annat inom lärar- och sjuksköterskeutbildning. För oss är det också bra att samverka med två EU-länder inte minst när det gäller EU:s interregprojekt, säger Pål Pedersen, rektor för Högskolan i Bodö.

Ett konkret resultat av samarbetet är projektet Nordic Knowledge on the web som ska utvecklas till ett webbaserat center med föreläsningar, disputationer debatter med mera för att underlätta erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan lärosätena.

Det nya avtalet omfattar förutom Umeå universitet, Åbo akademi, Svenska handelshögskolan och Vasa universitet även Sveriges lantbruksuniversitet – SLU, Högskolan i Bodö, Vasa yrkeshögskola och Novia.
Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med verksamhet på sju orter.

Avtalet undertecknades den 2 februari.

Redaktör: Carina Dahlberg