"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-09

Boken från Forskningens dag 2008 är här: ”Det friska och det sjuka nervsystemet”

NYHET Boken från vårens Forskningens dag vid Umeå universitet, med titeln ”Det friska och det sjuka nervsystemet”, har nu kommit från tryckeriet. På 87 sidor ges en lättillgänglig populärvetenskaplig bild av nervsystemets utveckling, utbildning och sjukdomar. Forskningens dag arrangeras av medicinska fakultetens informationskommitté.

Många anser att det är vårt nervsystem, där hjärnan förstås är en central del, som gör oss till människor. Det är nervsystemet som samlar in och bearbetar våra sinnesintryck. Det är i nervsystemet som våra medvetna och omedvetna handlingar planeras, utformas och styrs. Hur nervsystemet fungerar är komplicerat och inte på långa vägar kartlagt – och när det inte fungerar kan det vara ett uttryck för flera allvarliga och ibland dödliga sjukdomar.

Det här ämnet belystes från många håll vid mötet i Aula Nordica den 6 april 2008, då sex aktiva Umeåforskare berättade om sina och andras rön på detta område. Forskningens Dag upprepades en vecka senare genom ett besök i Skellefteå. Umeåföredragen och den efterföljande diskussionen – som vanligt ledd av Medicinska fakultetens hedersdoktor Sverker Olofsson – sammanfattas i den här boken.

Böckerna kan också läsas i pdf-format på fakultetens webbsida.

Föredragen i boken är i tur och ordning:
Nervsystemet från början; Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM ) berättar om de komplicerade och spännande mekanismer som ser till att nervsystemet bildas under fosterutvecklingen. Förvånansvärt få signalämnen är inblandade, men i olika kombinationer och olika mängder verkar de på skilda sätt under utvecklingens lopp. Här ligger också nyckel till hur man i framtiden ska kunna styra stamceller.

Nervceller i samarbete; Roland S. Johansson, Inst. för integrativ medicinsk biologi, belyser det finstämda samspel mellan hjärnan och sinnesorganen som ligger bakom de enklaste av våra rörelser, konsten att greppa och hantera föremål med händerna. Det här börjar ett spädbarn öva på tidigt i livet, men har inte lärt sig fullt ut förrän i skolåldern.

Proteinklumpar i nervsystemet – mekanism bakom flera sjukdomar; Ludmila Morozova-Roche, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, berättar om den molekylära bakgrunden till en grupp sjukdomar, bland andra Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, skellefteåsjukan och Creutzfeldts-Jacobs sjukdom (”galna ko-sjukan”). Gemensamt för dem är att proteiner veckar sig på fel sätt och bildar klumpar i nervsystemet.

Transplantation av hjärnceller vid Parkinson; Ingrid Strömberg, Inst. för integrativ medicinsk biologi, ger en inblick i sin forskning om varför man hittills inte har lyckats fullt ut med att transplantera hjärnceller för att avhjälpa Parkinsons sjukdom. Är det möjligt att få nervcellerna att växa ut på rätt sätt?

Multipel skleros – så har behandlingen förbättrats; Peter Sundström, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, redovisar den positiva utvecklingen för MS-sjuka under sina 14 år som neurolog och forskare. Idag är sjukdomen möjlig att behandla och bilden av dess orsaker blir allt tydligare.

Kan man ärva ALS?; Thomas Brännström, Inst. för medicinsk biovetenskap, tillhör den s.k. ALS-gruppen vid Umeå universitet och berättar om framgångsrika försök att komma åt orsakerna till den dödliga sjukdomen via egenheterna hos den ärftliga form som förekommer speciellt i norra Sverige och delar av Finland.

boken kan beställas kostnadsfritt från

Hans Fällman eller Bertil Born

Medicinska fakultetens kansliUmeå universitet
901 87 UMEÅ

tel 090-786 64 65e-post hans.fallman@adm.umu.setel 090-786 60 58
e-post bertil.born@adm.umu.se

Redaktör: Bertil Born