"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-08

Boklansering av Karl Johan Bonnedahl

NYHET RiseB-medarbetaren, docent Karl Johan Bonnedahl släpper i dagarna en bok på Studentlitteratur med titeln ”Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens: En bok om att tänka om”.

Om boken
De flesta av oss erkänner numera att det finns hållbarhetsproblem. Vi inser också att vi är avgörande som både orsaker och lösningar till sådana problem. Ändå innebär den gängse hanteringen av ”hållbarhet” och ”hållbar utveckling” att väldigt lite ändras. Vi låter oss vägledas av samma ekonomiska principer och mål som förut: exploatering av naturresurser, marknadsutbyten, konsumtion, och tillväxt.

Denna bok belyser och hanterar motsättningen i vår tanke att kunna nå nya resultat utan att förändra hur vi styr våra aktiviteter. Den beskriver hur hållbarhet kräver mer än smärre anpassningar; mer än teknologisk utveckling, relevantare prissättning och informerade konsumenter.

Bokens fokus är på konflikter mellan konventionellt ekonomiskt tänkande och hållbarhet. Den understryker att de stora ekonomiska framsteg som hittills gjorts, och det dominerande ekonomiska tänkandet, bygger på exploateringsmöjligheter och ett expansionsutrymme som Jorden inte längre erbjuder.

Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens beskriver följaktligen hur inte endast det mänskliga samhället utan även vårt ekonomiska tänkande måste anpassas till de biofysiska förutsättningar som några få generationer har haft möjlighet att överträda. Inom ett krympande handlingsutrymme måste nu förändring mot hållbarhet, och reformer av ekonomisk teori och praktik, utgå från realistiska naturvetenskapliga antaganden och ett etiskt perspektiv i relation till livet och människans plats på Jorden.

Mer att läsa om boken finns på Studentlitteraturs hemsida.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb.