"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-01

Boksläpp 9 mars: Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse

NYHET Under samiska veckan presenterar författarna sin antologi "Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse". Redaktörer för boken är Marianne Liliequist och Coppélie Cocq.

Välkommen till boksläpp torsdag den 9 mars 14.00 på Bio Abelli, Västerbottens Länsmuseum! Författarna presenterar sin antologi Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse (red. Coppelie Cocq och Marianne Liliequist, h:ströms förlag). Hotet om en gruvboom har lett till en mobilisering och blåst nytt liv i samisk aktivism, med kampen om Gállok 2013 som en milstolpe.

Denna antologi fokuserar på identitetsfrågor och maktförhållanden i samtiden, på den kraft, de individuella och kollektiva strategier och det engagemang som finns i Sápmi idag. Den tar upp de olika former av motstånd som kommer till uttryck på Internet, i konsten och i populärmusiken, men även hur protesterna har behandlats i media.  Boken behandlar också de framgångsrika initiativ för revitalisering av samisk kultur som pågår, där språket, renskötseln, hantverket, dräkten och maten är starka symboler för det samiska. Författarna är: Kristina Belancic, Coppélie Cocq, Rebecca Lawrence, Marianne Liliequist, Eva Lindgren, Marika Nordström, Hanna Outakoski, Moa Sandström, Kristina Sehlin MacNeil, Krister Stoor, Charlotta Svonni, Angelika Sjöstedt Landén, Kirk Sullivan, Asbjørg Westum

Redaktör: Jonas Vågström