"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-13

Boksläpp: Feminism som byråkrati

NYHET I boken Feminism som byråkrati tar sig Malin Rönnblom och Kerstin Alnebratt an jämställdhetsintegrering som strategi. Hur kan det komma sig att det mer än 20 år efter att strategin lanserades fortfarande pågår projekt för att få den att fungera? Och vart leder de jämställdhetspolitiska målen egentligen? Är målstyrning verkligen vägen för radikal förändring av maktstrukturer?

Boken är den andra i en serie av tre från forskningsprojektet TITAN (Kritiska studier av jämställdhet – att teoretisera politik och praktik) som finansieras av Vetenskapsrådet.

— Med den här boken har Kerstin och jag velat använda jämställdhetsintegrering som ett exempel på hur styrningen av politik idag går till. Därför har det blivit en bok som både beskriver jämställdhetsintegreringens framväxt i svensk politik och som diskuterar möjligheterna för ett genomgripande politiskt förändringsarbetet i en postpolitisk tid, säger Malin Rönnblom.

I den första boken i serien, Feminism som partipolitik, som släpps samtidigt undersöker Maud Eduards vad som händer när Feministiskt Initiativ möter kommunalpolitiken i Simrishamn. Vad blir det för feminism? Hur reagerar de andra partierna? Vilka krockar och konflikter uppstår? Och vad säger det om möjligheten att bedriva feministisk politik? FI är vida omskrivet men föga utforskat, nu finns den bok som saknats där partiets kommunpolitiska erfarenheter och betydelse diskuteras i termer av makt, demokrati och jämställdhet vs feminism.

Sista boken i serien kommer heta Feminism som lönearbete och skrivs av Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist och beräknas vara klar till sommaren. Böckerna ges ut av Leopard förlag som ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap.

Alla tre böckerna finns att beställa på Leopard förlag

Redaktör: Emma Skog