"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-27

Bolognaexpert hedersdoktor vid fakultetsnämnden för lärarutbildning

NYHET Fakultetsnämnden för lärarutbildning har utsett professor Pavel Zgaga till hedersdoktor. Genom sina många besök vid lärarutbildningen vid Umeå universitet har han betytt mycket för utvecklingen av de internationella kontakterna och de internationella perspektiven.

Pavel Zgaga, som är professor vid pedagogiska fakulteten vid universitetet i Ljubljana, Slovenien, har genom samarbetet inom ramen för de Erasmusfinansierade projekten Edil och Eudora aktivt bidragit till utvecklingen av forskarutbildning på lärarutbildningens område i Umeå men också i Europa. Därtill har han genom sina föreläsningar och seminarier bidragit till internationalisering av lärarutbildningen såväl lokalt som nationellt. Hösten 2006 var han under två månader gästprofessor vid lärarutbildningen vid Umeå universitet. Vistelsen finansierades av Vetenskapsrådet.

Han tog sin examen 1975 i filosofi och sociologi vid Ljubljana universitet. De följande åren (1975–1978) var han verksam i skolan för att 1978 börja som lärare i samtida filosofi vid lärarutbildningen i Ljubljana. Tio år senare tog han sin doktorsexamen och har allt sedan dess varit Ljubljana universitet troget.

I samband med de stora samhällsförändringarna under 90-talet tog Pavel Zgaga aktiv del och verkade både som statssekreterare och utbildningsminister och som sådan var han med om att igångsätta den nu pågående och mycket omfattande reformeringen av Europas högre utbildning och forskning genom att 1999 som minister underteckna bolognadeklarationen. Därefter har han verkat som dekan för den pedagogiska fakulteten och är för närvarande föreståndare för Centre for Educational Policy Studies (CEPS) vid Ljubljana universitet.

Under 90-talet var professor Pavel Zgaga också engagerad i att via UNESCO driva frågor om erkännande av andra länders utbildning. Han har också varit verksam inom olika arbetsgrupper inom Europarådet och han används som expert i utbildningsfrågor av Europeiska kommissionen.

Pavel Zgagas omfattande arbete inom bolognaprocessen har utöver enträget arbete i olika arbetsgrupper också inneburit att han var generalrapportör vid Berlinkonferensen (2003) och våren 2006 författade han rapporten ”External dimension” of the Bologna Process.

Pavel Zgaga promoveras vid Umeå universitets årshögtid den 20 oktober.

För ytterligare information, kontakta: Björn Åstrand, dekanus vid fakultetsnämnden för lärarutbildning Telefon: 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund