"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-14

Bonnie Nardi ny hedersdoktor

NYHET Professor Bonnie Nardi har utnämnts till hedersdoktor för hennes framstående och långvariga forskningssamarbete med Umeå universitet och institutionen för Informatik.

Bonnie Nardi har genom samarbete med forskare vid Umeå universitet bedrivit världsledande och välciterad forskning av stor betydelse för utveckling av såväl samhällsvetenskaplig forskning som utbildning. Specifikt har Bonnie Nardi bidragit till utveckling av människocentrerade och socialt hållbara ansatser till design samt utveckling av informationsteknik, en kärnfråga för det samhällsvetenskapliga ämnet informatik.

Bonnie Nardis forskning har starkt influerat och format det internationella forskningsområdet människa-dator interaktion (MDI) och hennes arbete som forskare inom området har inspirerat många andra forskare att bidra till denna utveckling, inte minst vid Umeå universitet.
Bonnie Nardi är verksam vid Donald Bren School of Information an Computer Sciences, University of California Irvine, USA.

Redaktör: Mikael Hansson