"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-19

Borrelia-bakterier sprids av fåglar i Europa och Asien

NYHET Fåglar är viktiga spridare av fästingar infekterade med Borrelia-arten B. garinii, en bakterie som kan orsaka svår sjukdom när den infekterar människor. Det visar Pär Comstedt i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 28 mars.

Pär Comstedts avhandling handlar nästan uteslutande om B. garinii, en av tre europeiska Borrelia-arter som även infekterar människor. Arten är speciell på flera sätt; bakterierna är mycket heterogena, dvs. bakterierna skiljer sig mycket åt även om de tillhör samma art, de förekommer hos havsfåglar och andra fåglar och när de infekterar människor ger de ofta upphov till neuroborrelios, d. v. s. infektion av det centrala nervsystemet.

Pär Comstedt visar i sin avhandling att fåglar kan fungera som reservoardjur för B. garinii-bakterier liknande de som även infekterar människor och orsakar Lyme borrelios. Under vår och höst när fåglar flyttar sprider de mängder med infekterade fästingar som senare kan komma att bita människor.

Dessutom visar Comstedt att B. garinii sprids med havsfåglar runt hela jorden och att detta är en trolig anledning till heterogeniteten. En del av de Borrelia-bakterier som finns i en och samma havsfågelkoloni i östra Ryssland visar större likhet med Borrelia-bakterier från europeiska Lyme borrelios-patienter än med andra Borrelia-bakterier från samma koloni. Havsfåglar och andra fåglar har därför stort inflytande på spridningen av B. garinii-bakterier. B. garinii-bakterier som finns hos havsfåglar kan även infektera möss. Detta visar att den marina och den landassocierade infektionscykeln kan vara sammankopplade.

Borrelia-bakterier från havsfåglar är dock mycket känsliga för människans komplementsystem (ett av de första skydden mot infektioner) och verkar därför inte kunna infektera människor. Denna känslighet beror troligen på att Borrelia-bakterier från havsfåglar inte kan binda de skyddande proteiner som finns i blodet på samma sätt som sjukdomsframkallande Borrelia-bakterier kan.

Sammanfattningsvis konstaterar Pär Comstedt i sin avhandling att fåglar är viktiga reservoardjur för B. garinii-bakterier i Europa och att de infekterade fästingar som fåglarna sprider även kan smitta människor. Lyme borrelios (vanligtvis kallad Borrelia) är den vanligaste fästingburna bakteriesjukdomen på norra halvklotet. Sjukdomen Lyme borrelios är en zoonos, vilket betyder att den förekommer hos djur i naturen men ibland av misstag kan spridas även till människor. I Europa är gnagare och fåglar de vanligaste reservoardjuren. Borrelia-bakterier förekommer även bland havsfåglar men då sker spridningen med en särskild fästing som i regel inte biter människor.

Fredagen den 28 mars försvarar Pär Comstedt, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Biology of Borrelia garinii Spirochetes. Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Major Groove, byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Wolfram R Zückert, University of Kansas Medical Center, USA.

För mer informtion, kontakta Pär Comstedt via e-post par.comstedt@molbiol.umu.se eller mobiltelefon 076-847 00 99.  

Redaktör: Bertil Born