"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-12

Borreliabakterien gör oss sjuka med hjälp av kanalproteiner

NYHET Proteinerna P13, BBA01 och P66 är alla inblandade i borreliabakteriens förmåga att infektera människan och göra henne sjuk. Mekanismerna bakom detta beskriver Marija Pinne i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 21 april.

Borrelia burgdorferi är en bakterie som överförs till människor via fästingbett och därmed kan orsaka infektionssjukdomen Lymes borrelios. Sjukdomen kan påverka många olika organ, t.ex. hud, leder, hjärtat och hjärnan. I sin avhandling studerar Marija Pinne molekyler och processer som är kopplade till strukturen och funktionen av cellmembranet i denna bakterie.

Studierna gäller särskilt vilken funktion tre proteiner, P13, BBA01 och P66, har för Borreliabakterien och hur de bidrar till dess förmåga att överleva i olika miljö och orsaka sjukdom. Alla dessa tre proteiner bildar s. k. poriner vilka fungerar som kanaler för transport av ämnen genom bakteriens yttermembran. Poriner har visats ha betydelse för vissa bakteriers förmåga att orsaka sjukdom.

CtpA är ett proteas d.v.s. ett enzym som bryter ner eller tar bort delar av andra proteiner. CtpA-enzymet klipper bort en bit av P13 och BBA01, och denna process har troligtvis betydelse för att båda dessa proteiner ska hamna på rätt ställe och korrekt bilda en transportkanal. P66 är ett protein som har två olika funktioner. Det kan binda till receptorer i däggdjurs celler och därmed bidra till Borreliabakteriens förmåga att sprida sig till olika organ. Dessutom har P66-proteinet förmåga att bilda stora kanaler i yttermembranet och därmed bidra till bakteriens förmåga att ta upp näringsämnen från de olika miljöer som de vistas i. P66 är en viktig komponent för Borreliabakteriens membranstruktur och känns även igen av det mänskliga immunförsvaret. På sikt kan bättre förståelse för hur dessa proteiner fungerar och samverkar möjliggöra utveckling av nya metoder för diagnos, prevention och behandling av Lymes borrelios.

Marija Pinne är uppvuxen i Riga, Lettland och har studerat biologi vid Lettlands universitet. Just nu finns Marija Pinne vid Inst. för molekylärbiologi, tel. arb 090-785 67 08, mobiltelefon 070-332 03 51. E-post: marija.pinne@molbiol.umu.se

Fredagen den 21 april försvarar Marija Pinne, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Porins of Borrelia burgdorferi. Svensk titel: Poriner hos Borrelia burgdorferi. Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssalen Major Groove, byggnad 6 L, NUS. Fakultetsopponent är professor Magnus Höök, Center for Extracellular Matrix Biology Texas A&M University System Health Science Center Institute of Bioscience and Technology, Houston, Texas, USA.

Redaktör: Bertil Born