"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-10

Borreliabakterier reser jorden runt med havsfåglar

NYHET Molekylärbiologer vid Umeå universitet har i samarbete med forskare från Vilnius, Uppsala, Lund och Kalmar upptäckt att smittämnena bakom infektionssjukdomen Lyme-borrelios är av samma typ i Europa och Asien. Det betyder att Borreliabakterier sprids över mycket stora områden.

Varje år insjuknar mellan 10 000 och 50 000 människor i Sverige i den infektion som kallas Lyme-borrelios (efter en ort i USA). Bakom ligger Borreliabakterier som överförs från fästingar till människan. Tyvärr kan det gå lång tid mellan smittillfället och sjukdomen, och det händer att infektionen inte behandlas i tid med antibiotika. Patienten kan då drabbas av svåra nervsjukdomar.

I en internationell studie följde forskare från universiteten i Umeå, Uppsala, Vilnius och Kalmar och från universitetssjukhuset i Lund Borreliabakteriernas smittvägar. Forskarna jämförde bakteriegener från patientprover med gener från de smittämnen som isolerats från sjöfåglar och fästingar på olika platser. I Europa samlades prover i Sverige, Norge, Färöarna och Litauen och i Asien från en ö utanför östra Ryssland. Resultaten publiceras nu i tidskriften PLOS One.

Pär Comstedt genomförde analyserna i samband med sin avhandling vid Inst. för molekylärbiologi och laboratoriet för molekylär infektionsmedicin i Sverige , MIMS, båda vid Umeå universitet. Resultaten visar att samma Borreliatyp kunde finnas i alla prover, även i så karga miljöer som de ryska Kommendörsöarna.

- Vi visste från tidigare undersökningar att landlevande fåglar bär på samma bakterier som vi hittar i människor, säger Pär Comstedt. Nu vet vi att Borreliabakterier sprids med havsfåglar i större utsträckning än man tidigare anat. Fästingar kan sprida borrelios till flyttfåglar och de kan föra sjukdomen långa vägar, säger Pär Comstedt som för närvarande är projektledare vid företaget Intercell AG i Wien och där utvecklar nya Borreliavacciner.

- Vi ser nu att Lyme-borrelios är en sjukdom med flera överlappande infektionscykler, vilket gör smittoämnena ännu svårare att kontrollera. Till de hittills kända infektionsvägarna med gnagare eller fåglar på land kan vi nu lägga en infektionsväg via sjöfåglar, säger Sven Bergström, professor vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, och projektledare för studien.

Umeåforskarna rekommenderar inför sommaren att man alltid skall vara uppmärksam på fästingbett i områden med risk för Lyme-borrelios, dvs.i stora delar av södra och mellersta Sverige samt Norrlandskusten.

Kontakt: Professor Sven Bergström, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet,tel. 090-785 67 26,
e-post sven.bergström@molbiol.umu.se

Referens
P Comstedt, L Asokliene, I Eliasson, B Olsen, A Wallensten, J Bunikis, S Bergström. Complex population structure of Lyme borreliosis group spirochete Borrelia garinii in subarctic Eurasia PLoS ONE, 9 juni 2009.
Länk till artikeln