"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-26

Bortom 3G – Unik konferens om framtidens mobila tjänster

NYHET Vid Umeå universitet anordnas den 3-5 december en internationell konferens som fokuserar på forskning och utveckling av framtidens mobila tjänster och produkter där bland annat multimedia bedöms vara ett viktigt utvecklingsområde.

– Vid Umeå universitet har vi under de senaste tio åren byggt upp stark forskning inom interaktionsdesign. Tillämpningar för interaktiv multimedia, mobila system, och design av interaktiva miljöer är spännande områden att utforska, säger konferensens ordförande Mikael Wiberg, docent vid institutionen för Informatik och forskningsledare vid Designhögskolan.

Årets konferens är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Programmet är gediget med totalt 33 presentationer av föreläsare från elva länder bestående av såväl forskare som näringslivsrepresentanter.

Konferensens inbjudna huvudtalare är Martin Körling från Ericsson Research samt professor Rikard Lindgren från Göteborgs universitet.

– En tydlig kombination av akademisk forskning och ett aktivt deltagande från näringslivet visar på områdets vetenskapliga förankring såväl som på dess samhälleliga och kommersiella relevans, menar Mikael Wiberg.

– Ett ytterligare exempel på konferensens tydliga förankring vid universitet och i näringslivet är den sponsring konferensen har fått från Umeå universitet, Luleå tekniska Universitet, Ericsson, Nokia, InternetBay samt Microsoft Research, fortsätter Wiberg.

Konferensen MUM 2008 - "7th international conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia" öppnas med en officiell invigningsceremoni den 3 dec klockan 13.00 i Ljusgården, MIT-huset, Umeå universitet.

Invigningstalare för konferensen är Ulf Edlund, Umeå universitets prorektor för samverkansuppgiften, professor Jonny Holmström, ordförande för Umeå universitets strategiska utvecklingsområde Tillämpad IT, Mikael Wiberg, konferensens ordförande, samt professor Arkady Zaslavsky, Luleå tekniska universitet och konferensens programansvarige.

Programmet finns på:
http://www.mum2008.org/technical.php

Media hälsas välkomna!

Kontaktperson: Docent Mikael Wiberg, institutionen för Informatik samt Designhögskolan, Umeå universitet
Mobil: 070 - 662 10 70

Redaktör: Carina Dahlberg