"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-16

Bortom klassrummet

NYHET Anna Larsson, idéhistoria och Björn Norlin, historia, båda Umeå universitet, är redaktörer för den nyutkomna boken "Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe".

Inom utbildningsvetenskaplig samtida forskning om skolan finns sedan 20 år tillbaka ett växande intresse för självfostran och informellt lärande bland elever.

Sådan forskning betraktar skolor som mångskiftande sociala mötesplatser som även vid sidan av klassrumsundervisningen – under raster, i skolnära föreningsliv eller på interaktiva forum, o.s.v. – erbjuder barn och ungdomar betydelsefulla sammanhang för fostran, meningsskapande och identitetsskapande, sammanhang där de själva kan vara aktiva.

Formulerat lite annorlunda skulle man kunna säga att institutionsliv i hög grad just består av – och förmodligen alltid bestått av – en tämligen bred repertoar av informella sammanhang för självfostran som elever är delaktiga i att både skapa och upprätthålla, men som sällan uppmärksammas när skolan diskuteras ur mer formella perspektiv.

Trots att det även inom utbildningshistoria skett en rad "vändningar" under de senaste decennierna där praktiker kopplade till skolans vardagsliv allt mer satts i fokus, är studier som belyser och analyserar processer av självfostran bland elever i det förflutna fortfarande sällsynta.

I Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe bidrar åtta forskare från Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Holland med just sådana studier.

I boken behandlas bland annat pedagogiskt progressiva modeller för självfostran bland elever, internatskolekultur, skolföreningsliv, socialisering och idéutbyte bland skolungdom, självbiografiska skildringar samt minnen av elevliv.

Anna Larsson och Björn Norlin (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter Lang (Studia Educationis Historica), Frankfurt am Main 2014.

Redaktör: Per Melander