"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-14

Bostaden gillar studenters idéer om energispar

NYHET Bostaden i Umeå testar interaktiva skärmar i ett antal lägenheter för att ge hyresgästerna information om deras energiförbrukning. Studenter på Systemvetenskapliga programmet har fått i uppdrag att vidareutveckla gränssnittet.

Studenterna som läser på Systemvetenskapliga programmet vid Umeå universitet finns på tre olika orter, Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik, men de läser samma material och de följer undervisningen och föreläsningarna via ett videokonferenssystem som gör det möjligt för dem att se och höra varandra fast de finns på olika orter. I mindre grupper har de under hösten gått igenom Bostadens energisparsystem Echolog för att vidareutveckla gränssnittet för den interaktiva skärm som placerats ut i bostäderna.

Bostadens kommunikations- och marknadschef Elisabeth Lind är mycket nöjd med redovisningarna och studenternas insatser.

– Det är mycket värdefullt för oss att få se och höra vad studenterna kommit fram till i sitt arbete. De tillför nya tankar och andra perspektiv. Många idéer är innovativt intressanta samtidigt som de är realistiska utifrån användningen, menar Elisabeth Lind, som suttit med under redovisningarna för att kunna följa studenternas förslag.

Tar med sig idéerna

Elisabeth Lind tycker att studenternas presentationer var av hög kvalitet och att de gjort ett grundligt förarbete. Flera av presentationerna tar hon också med sig till Bostadens kommande utvecklingsarbete.

–Flera av idéerna tar vi med oss för att pröva om de går att få med i de nya gränssnitten som vi håller på att ta fram. Klockan som skärmsläckare och en förbättrad väderprognos är två sådana idéer, men det fanns också annat som jag hoppas vi kan tillföra projektet, berättar hon.

Alternativa gränssnitt

Förutom Elisabeth Lind deltog även Robyn Schimmer under presentationerna. Han är själv student men har också arbetat för Bostaden med utveckling kring alternativa gränssnitt för Echolog så hans medverkan passade därför mycket bra på kursen. Även han är imponerad av studenternas många idéer.

– Jag gillade en funktion med vilken man kan nollställa en förbrukningsmätare för att mer i detalj studera sin förbrukning under en avgränsad tid, för att exempelvis ta reda på hur mycket vatten man gör av med under en dusch, berättar Robyn Schimmer.

Praktisk övning viktigt

Kursansvarige Rikard Harr förklarar att syftet med grupparbetet har varit att ge studenterna ett tillfälle att praktiskt få pröva det som man teoretiskt talat om på kursen.

– Jag ville att de skulle få öva att själva driva ett projekt, öva upp sitt kritiska öga för design, använda sig av tekniker för idégenerering och skapande, träna sig i att skapa prototyper och att testa dessa mot riktiga användare, förklarar Rikard Harr.

Det är i och för sig något som studenterna också skulle kunna lära sig med ett fiktivt case, menar Rickard, men genom att jobba med riktiga uppdrag ökar studenternas motivation.

Tränar presentation

– På så sätt får de också träning i att presentera sina resultat för representanter från näringslivet. Att ha representanter från ett företag som Bostaden närvarande vid en redovisning ger också ett spänningsmoment som sällan infinner sig när bara läraren lyssnar, fortsätter Rikard Harr, och betonar att han är helnöjd med studenternas redovisningar.

Robyn Schimmer håller med om att det varit en lyckad övning för studenterna.

– Jag tror att studenterna fått lära sig svårigheterna med att designa en pryl som riktar sig till en så bred användargrupp som hyresgäster är. De utmaningar som studenterna ställts inför är precis desamma som Bostaden står inför i den fortsatta utvecklingen av Echologen, förklarar Robyn Schimmer.

Bilden ovan: Studenterna i Skellefteå och Örnsköldsvik kopplas upp med videokamera och stora bildskärmar för att redovisa uppgiften kring Bostadens Echolog. Utvärderade gjorde Robyn Schimmer, Elisabeth Lind och Rikard Harr.

Redaktör: Mikael Hansson