"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-16

Bostadsproblem kan leda till avhopp från studier

NYHET Var femte student vid Umeå universitet har funderat på att avbryta sina studier på grund av sin bostadssituation, enligt en ny enkätundersökning genomförd vid universitetet. Resultaten presenterades den 16 oktober på ett seminarium om bostäder för unga i Umeå.

– Enligt vår undersökning har 42 procent av studenterna ett provisoriskt boende eller bor i andra hand. Ett bra och tryggt boende är en förutsättning för att studenterna ska trivas och få studiero. Det är mycket allvarligt att bostadssituationen till och med är så problematisk att den kan leda till avhopp från studierna, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.   

Majoriteten av de som funderat på att hoppa av kommer från södra Sverige.
– Bostadsbristen får inte bara konsekvenser för enskilda studenter, utan också för inflyttningen till regionen och dess möjligheter att växa och utvecklas. Umeå universitet planerar dessutom för att kunna utbilda ännu fler studenter på campus i Umeå. Vi kan inte fortsätta det arbetet om inte bostadssituationen blir löst, poängterar Anders Fällström.

Umeå blev höstterminen 2014 rödlistad i Sveriges förenade studentkårer, SFS, årliga bostadsrapport, i och med att studenter i staden måste vänta längre än ett halvår för att få en egen bostad.
– I Umeå, i likhet med många andra kommuner, har det byggts för få nya bostäder de senaste åren samtidigt som många unga ska ut på bostadsmarknaden. Bostadsbristen är alltid särskilt svår när höstterminen startar då omkring 4000 nya studenter kommer till Umeå och behöver bostad inom ett par veckor. För många av dem blir det därför frågan om tillfälliga lösningar. Situationen brukar ordna upp sig en bit in på terminen, men när bristen på bostäder är stor tar det längre tid, säger Annalena Löfgren, biträdande planeringschef för Umeå kommun.

Umeå universitet har genomfört enkätundersökningen med anledning av SFS rödlistning. Enkäten har besvarats av 652 studenter, och svarsfrekvensen bland de tillfrågade har varit över 95 procent. Majoriteten av studenterna i undersökningen upplever att tillgången på bostäder i Umeå är problematisk. Genomsnittspoängen i undersökningen är 2,42 på en skala från 1–7 där den högsta poängen motsvarar en mycket hög tillgång.

Hur lång tid studenterna stått i bostadskö skiljer sig mycket åt beroende på var studenterna härstammar från. Drygt hälften av studenterna från Umeå har enligt enkäten stått i bostadskö i över ett år innan de påbörjade sina studier. Motsvarande siffra för studenter med en hemort över 90 mil från Umeå är 16 procent. Majoriteten av dessa studenter, över 60 procent, har först ställt sig i kö när de sökt eller blivit antagna till en utbildning.

– De studenter som flyttar långväga har med andra ord små chanser att få tag på annat än en tillfällig bostad. Här finns också ett mörkertal. Vi vet inte hur många studenter som tackat nej till sin studieplats på grund av bostadsproblem. Som läget ser ut i dag kan vi inte heller ta emot fler internationella studenter på grund av bostadsbristen, säger Anders Fällström, och poängterar att de internationella studenterna spelar en mycket viktig roll för att öka universitetets mångfald och stärka kvaliteten i utbildningarna.

Under seminariet presenterade Umeå kommun aktuella planer för nya bostäder.
– Glädjande nog har bostadsbyggandet i Umeå tagit fart och det byggs en mycket stor mängd små hyresrätter. Situationen kommande år och åren därefter kommer därför att se radikalt annorlunda ut, även om det alltid vid höstterminsstarterna, i en sådan stor universitetsstad som Umeå, kommer att vara lite extra svårt att direkt hitta den bostad man önskar, säger Annalena Löfgren.

Andra exempel lyftes också under seminariet. I Stockholmsregionen planeras för nya bostäder med målet att fram till år 2017 bygga minst 6000 nya studentbostäder. Dessutom berättade Boverket om nya byggregler, vilka trädde i kraft den 1 juli i år och som gör det enklare att bygga mindre bostäder.

Seminariet ”Bostäder för unga i Umeå” arrangerades den 16 oktober av Umeå universitet, Länsstyrelsen, Umeå kommun och Akademiska hus. Parterna kommer att fortsätta det gemensamma arbetet för att komma tillrätta med studenternas bostadsproblem.
– Bostadsfrågan måste få en hållbar lösning. Umeå universitet är och vill fortsätta att vara ett stort internationellt universitet som attraherar studenter från hela landet och från hela världen. Det är också någonting som regionen kan dra fördelar av, säger Anders Fällström.

Foto: Anette Olofsson

Redaktör: Karin Wikman