"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Botniabanan minskar avstånden

NYHET Efter år av planering, projektering, överklaganden och byggnationer är nu Botniabanan mellan Umeå och Kram­fors klar. 19 mil lång järnväg som går genom två landskap och fem kommuner, invigdes med buller och kung under augustis sista skälvande dagar.

Foto: Mikael Lundgren

Botniabanan är ett av Sveriges största infra­ strukturprojekt någonsin. Under första året smygstartar trafiken. Norrtåg AB har upphand­ lat trafiken på Botniabanan, men det är en ope­ ratör som kör mellan Umeå och Örnsköldsvik. I augusti 2011 börjar tågen köras mellan Umeå och Sundsvall. Då blir det också möjligt att åka mellan Umeå och Stockholm.

En betydande del av trafiken på Botniabanan är godstrafik. Tanken är att lastbilstrafiken ska minska till fördel för järnvägen.

Längs banan har sju resecentrum uppförts. I Umeå finns Umeå Östra strategiskt placerad med gångavstånd till Umeå universitet, Norr­lands Universitetssjukhus och Umeå centrum. I Örnsköldsvik kommer det att finnas två rese­centrum.

Agneta Marell är kommundirektör i Örnskölds­vik men bosatt i Umeå. Tidigare har hon bland annat varit rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet.

– Botniabanan öppnar för många nya möj­ligheter i hela regionen. Med ökad rörlighet följer att vi som medborgare kommer att kun­na nyttja ett större utbud av tjänster, aktiviteter och verksamheter, att arbetsmarknaden vid­ gas och att företagens möjligheter att rekrytera olika kompetenser ökar. Dessutom blir gods­ transporterna effektivare. Tillsammans främjas regionens utveckling, poängterar Agneta Marell.

Konkurrenskraftiga godstransporter

Bygget startade i augusti 1999 och banan har byggts av Botniabanan AB som nu hyr ut den färdiga banan till Trafikverket som har ansvar för förvaltning och trafikering. Trots en del trassel under smygstartstrafiken finns stora förhoppningar på Botniabanan.

– Den skapar möjligheter till regionförsto­ring – vi kan bli norra Sveriges största och le­dande arbetsmarknads- och boenderegion. Vår arbetsmarknad blir bredare, mer dynamisk och därmed mer konkurrenskraftig. Tillsammans med satsning på ny godsbangård, logistikcen­trum och annan infrastruktur skapas också förutsättningar för rationellare och mer kon­kurrenskraftiga godstransporter, säger Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun.

Fakta• Stambanan byggdes mellan Långsele och Boden. Byggstart 1887.• Umeå C invigdes av Oscar II 1896• Umeå Östra invigdes av Carl XIV Gustav • Botniabanan klarar tåg som kör 250 km/h • Botniabanan har inga ljussignaler men en helt ny teknik – ERTMS – som gör att lokföraren får information på en dataskärm• Under bygget har 1 700 000 dumperlass körts• 408 flodpärlmusslor har flyttats 500 meter uppströms• Botniabanan har 16 tunnlar • Göteborgaren Stefan Berntssonkörde invigningståget • Botniabanan har kostat cirka 15 miljarder att bygga • Att åka mellan Umeå och Örnsköldsvik tar idag cirka 55 minuter. Dessutom finns pendlarkort.
• Under smygstarten körs fem turer per dag mellan Umeå och Örnskölds- vik, men ingen trafik på helgerna.

Redaktör: Anette Olofsson