"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-01-09

Bozena Werbart i styrelsen för Statens Historiska Museer

NYHET Bozena Werbart, professor i arkeologi vid Umeå universitet, har av regeringen och kulturdepartementet utsetts till ledamot i styrelsen för Statens Historiska Museer.

Statens Historiska Museer består av Historiska Museet och Myntkabinettet. Förutom Bozena Werbart består dess nya styrelse av VD Christina Björk, länsantikvarie Margit Forsström, professor Dick Harrison, riksdagsledamot Maria Hassan, professor Jarl Nordbladh, författaren Göran Rosenberg samt ekonomie doktor Bengt Rydén.

I och med professorsutnämningen i november 2003 blev Bozena Werbart Umeå universitets första kvinnliga professor i arkeologi. Hennes forskning vid lärosätet har huvudsakligen handlat om hur arkeologin kan hjälpa oss att förstå kulturella identiteter genom att spåra dem bakåt i tiden. Förutom en mängd andra publikationer inom området publicerade Werbart 2002 monografin De osynliga identiteterna – Kulturell identitet och arkeologi.

Professor Bozena Webart kan nås perE-post: bozena.werbart@arke.umu.seTelefon: 090-786 79 19
Mmobil: 070-587 05 88

Redaktör: Helena Vejbrink